De Levensster als werk- en ervaringsveld

Wat is de Levensster?

De Levensster is een bewustwordings- en transformatie-instrument. Zij is een uiterlijk zichtbaar gemaakte 12-puntige ster, waarin 12 geest- en zielenkwaliteiten met de 13e in het midden tot uitdrukking worden gebracht. Zij vormen samen een krachtenveld waarin gewerkt kan worden. 

De Levensster vertegenwoordigt in haar veelzijdigheid een van oorsprong gezond en harmonieus geheel dat ook in ieder mens in de kern nog aanwezig is, zij het bedekt met lagen van onbewustheid en onwetendheid. In de Ster worden de wetten van het universum en fasen van ontwikkeling op verschillende bewustzijnsniveaus zichtbaar en ervaarbaar. Zij fungeert als een Sterrenpoort die de verbinding tot stand brengt tussen de Engelenwereld en de Aarde.

De Levensster is een zeer praktisch instrument om het scheppingsproces van je leven aanschouwelijk en vooral ervaarbaar te maken. Zij werkt als een richtingaanwijzer voor het vinden van verbanden en nieuwe inzichten in je leven. Het werk in de Levensster helpt je om je rollen van dader/slachtoffer en helper/redder te identificeren en de weg naar je zuivere oorsprong, de Schepper in je, weer terug te vinden.

Werkwijze:

We werken met opstellingen in het krachtenveld van de Levensster.

De Levensster is als het ware een spiegel van de grote complexiteit waaruit je innerlijke wereld bestaat. Je leert deze complexiteit stapje voor stapje ervaren elke keer wanneer je een nieuwe opstelling aangaat, als representant en/of als opstellingvrager.

Je stapt letterlijk een ervaringsveld in en intuïtief precies daar waar jij je werkpunt hebt – waar jij je overvloed vastgezet hebt.

Het werk in de Levensster is een intensief leertraject naar zelfkennis; confronterend, helder, logisch en met humor leer je jezelf accepteren precies zoals je bent. Je leert je leven verstaan in alle oprechtheid en je leert op den duur bewust je leven te creëren vanuit je hart.

 

Gebruik van de Levensster

De Levensster is geschikt voor:

 

  • Workshop: contact met de Engelen van de Ster als eerste kennismaking, eventueel voorafgegaan door een lezing over het Scheppingsproces van je leven aan de hand van de Levensster.   Lezing en workshop met de Levensster

 

  • Bedrijven en organisaties: In een bedrijfsopstelling of organisatieopstelling wordt zichtbaar en ervaarbaar welke kwaliteiten wel en welke niet (of onvoldoende) vertegenwoordigd zijn in de onderneming en hoe deze zich verhouden tot elkaar. Waar de valkuilen en de uitdagingen zijn en hoe deze te overstijgen en positief aan te gaan. Heb je een Nieuwe Tijd onderneming en/of wil je spiritueel naar het functioneren van je personeel en organisatie kijken dan kan de Levensster je zeker inzicht bieden.  Levensster in bedrijven 

 

  • Spiritualiteit in het pedagogische veld m.b.v. de Levensster: Wat kan spiritualiteit betekenen voor de leraar en de kinderen in de klas? Door zelfontwikkeling van leraren kunnen zij een vrije en spontane toegang vinden tot de kinderen in hun klas. Veel problemen met kinderen zijn terug te voeren op onwetendheid. De noodzaak naar zelfkennis is groter dan ooit nu we te maken hebben met steeds meer ‘nieuwe-tijdskinderen’ die hooggevoelig zijn en precies oppikken wat onbewust verborgen gehouden wordt. De wederzijdse beïnvloeding van kind en leraar doorzien en begrijpen, maakt de weg open naar wederzijds respect en een optimaal groei- en leerklimaat. Dat begint bij de weg naar zelfkennis door de leraar. Speciaal voor dit doel en specifiek gericht op het werkveld in het onderwijs, heb ik een traject opgebouwd. Wanneer je daar belangstelling voor hebt, individueel of als team, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

 

  • Kinderen:  het werk met kinderen in de Levensster is volop in ontwikkeling. Ouders kunnen een opstelling doen om met andere ogen naar de relatie met hun kind en zichzelf te leren kijken. Evenals leraren in het basisonderwijs met betrekking tot hun relatie met leerlingen in hun klas. Moeilijk gedrag of problemen hebben altijd een oorzaak. Begrip hebben van deze oorzaak doet de relatie positief veranderen. Deze werkwijze is nu al mogelijk. Er zijn mooie resultaten mee behaald. Neem gerust contact met me op wanneer je hier vragen over hebt: centrum{at}levensster.nl 
  • Ook voor kinderen zelf wordt een Levensster met symbolen en beelden gemaakt waar kinderen meer affiniteit mee hebben. Ik ben ervan overtuigd dat ik van de Engelenwereld ook hier weer de nodige inspiratie voor zal ontvangen.

Ontstaan van de Levensster

De schepping van de Levensster komt voort uit mijn verlangen om samen met anderen te groeien naar eenheid, gelijkwaardigheid en het scheppen van een nieuwe maatschappij in broeder- en zusterschap, gecreëerd op basis van Liefde in plaats van angst en schijnveiligheid.

Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk om de levenskracht in de mens weer  stromend te maken waar zij geblokkeerd is in oude patronen, overtuigingen en zelfveroordelingen. Op alle niveaus; fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ik ging op zoek naar hoe ik hiertoe kon bijdragen.

Door de inspiratie die ik ontving uit de Engelenwereld, n.a.v. vragen naar waarheid en inzicht, ontstond in een organisch proces, stap voor stap, driehoek na driehoek, de 12-puntige Levensster.

Naar boven