Hieronder diverse reacties van mensen die individueel of in groepsverband hebben deelgenomen aan opstellingen in de Levensster

Terugblik op de jaartraining 2015-2016 door een van de deelnemers

“Het is ondertussen een jaar geleden dat ik me inschreef voor de jaartraining in de Levensster 2015-2016.
Ik voelde me aangetrokken door de woorden ‘Bewust ZIJN en Bewust CREËREN’, op de site van de Levensster.
Via haar site kwam ik bij Lucie terecht voor een individuele intensive en zo volgde ik later de jaartraining.
Sinds enkele jaren heb ik een grote interesse en verlangen voor bewustzijnsontwikkeling en naar de Waarheid van het Leven.
Het is via een proces van vervreemding van mezelf dat ik me bewust ben geworden van het verlangen om de weg terug te gaan naar mezelf en zo ook naar de ander.
Dankzij momenten van contact met mijn Ware Zelf kon ik voelen wie ik werkelijk ben, en welke delen in mij me nog afgescheiden houden van mezelf en van het leven.
Ik ben de jaartraining gaan volgen om meer inzicht te krijgen in de patronen in mij die zorgen voor afscheiding, en om Bewust constructief te leren CREËREN wat zorgt voor Verbinding en Eenheid.
Ik begon de jaartraining met de intentie en het verlangen naar Verbinding, en doorheen het hele jaar kon ik me bewust worden waar ik uit verbinding was, en hoe ik die verbinding terug kan herstellen. In het bijzonder gaat het over de verbinding met mijn Innerlijke Kind, die de poort is naar verbinding met mijn Ware Zelf en met anderen.
Doorheen het hele jaar was dit voor mij de rode draad, om terug in contact te komen met mijn gevoelens en mijn Innerlijke Kind, en te zien waar ik mezelf steeds in de steek heb gelaten. Dankzij deze bewustwording kon ik ook beginnen met kiezen om mezelf niet meer in de steek te laten, en om zelf verantwoordelijkheid te nemen om een gelukkig en zinvol leven te creëren in verbinding met mezelf en anderen. Ik merk dat ik een aantal goede stappen heb gezet in deze richting en het verlangen is alleen maar groter om op dit Pad verder te gaan.

Wat is dit jaar snel voorbij gegaan. Ik ben er dankbaar voor dat ik deze training aan mezelf cadeau heb gedaan.
Ik ben ook erg dankbaar aan Lucie voor haar liefdevolle en heldere begeleiding in een vertrouwde omgeving.
Haar voorkeur om te werken in een kleine groep was voor mij comfortabel om mezelf te openen en zorgt ook voor ruimte en diepgang.
Ik ben ook erg dankbaar voor de twee andere deelnemers om een jaar lang samen onze innerlijke landschappen te verkennen doorheen het donker en het licht.
Dit jaar heeft ons dichter bij ons zelf en bij elkaar gebracht, en als representant konden we steeds een bijdrage leveren om gebieden te ervaren en te doorvoelen die voor de opsteller soms moeilijk toegankelijk zijn. Meerdere keren ervoer ik het als een enorme bijdrage wanneer iemand als representant mij zo dichter bij mezelf kon brengen bij gebieden die voor mij nog in de schaduw stonden en voor mij dus ook onzichtbaar waren. Ik vond het ook steeds een enorm mooie ervaring om als representant een kanaal te zijn voor de ander en te voelen en ervaren wat zich op dat moment aandient. Tijdens deze ervaringen kon ik voelen en ervaren dat we steeds geholpen werden in ons eigen proces en om kanaal te zijn. Hiervoor ben ik de Engelen van de Levensster enorm dankbaar. Deze ervaringen gaan voorbij woorden of begrip, en kunnen alleen maar ervaren worden.”

Thomas

Reactie van een deelnemer van een opstelling:

“Het doen van de Levensster bij Lucie is een zeer bijzondere ervaring. Het is een bij de hand genomen worden door haar met je vraag als ingang langs de verschillende representanten die op kwaliteiten in de Levensster staan en je feedback geven over hoe zij zich voelen tav wat je zegt; een soort familieopstelling maar dan anders.
Het is een waarachtige feedback die onverhuld eerlijk is en je kan helpen bij het verhelderen van je vraag.
De manier waarop Lucie dat begeleidt getuigt van een grote wijsheid, liefde, inleving en compassie. Dit werk is op haar lijf geschreven. Ik heb me volkomen veilig gevoeld en ben enorm opgeladen door het tot uiting kunnen brengen van het springlevende kind in mij. Wat een cadeau aan mijzelf, deze vitaliteit. Voor deze kwaliteit van leven ga ik!!!”
Elisabeth

Reactie van een deelnemer in de Levensster tijdens een individuele intensive:

“Lucie kan goed volgen, ordenen en teruggeven. Zij houdt het proces goed in het oog en stuurt bij op een liefdevolle manier. Ik heb in de Levensster mijn overtuigingen mogen ervaren. Ik heb geleerd dat ze er mogen zijn door ze te zien, te herkennen, erkennen en ze vervolgens te laten gaan. Onbewuste patronen en gedrag werden zichtbaar, zodat bepaalde zaken helder voor mij werden. Nu mag ik het geleerde integreren in mijn leven. Ik kom veel situaties tegen waarin ik mag oefenen. Het is een aanrader voor een ieder die iets wil uitzoeken voor zichzelf. Het geeft richting en een nieuwe kijk op het leven. “
Jenneke

Reacties van een groep collega-hulpverleners:
“Prachtig hoe we de Levensster mochten ervaren, het was een verrijking voor onszelf als mens en een inspiratie voor onszelf als ondernemer. Hieronder nog een paar reacties van andere deelnemers”.
“Het was een bijzondere ervaring. Met de levensster en de begeleiding van Lucie werd het een soort familieopstelling, waarin bewustwording leidde tot heling van oude pijn.”
“De netwerkbijeenkomst bij Lucie van Mol heb ik ervaren als hartelijk, waarbij we als collega’s elkaar wat beter hebben leren kennen. Netwerken en collega’s leren kennen is belangrijk, maar op de manier zoals dat bij Lucie gebeurde, gaf dat een diepere betekenis.”
“Lucie bracht ons in contact met belangrijke persoonlijke gewaarwordingen en bleef daarbij voortdurend zelf open voor nieuwe signalen die belangrijk konden zijn. Een mooi proces waarvan de oprechtheid afstraalde. Een aanrader voor andere begeleiders onder ons.”
“Nieuwsgierig geworden na het lezen wat Lucie van Mol in haar praktijk doet, ging ik naar deze bijeenkomst in haar praktijk. Ook nu bleek weer hoe belangrijk het is om het zelf, en met anderen te ervaren. Heel bijzonder.”

Reactie van een deelnemer die twee jaar de jaartraining volgde:
Het beleven en ervaren van de Levensster geeft mij meer inzicht in hoe ik tot nu toe mijn leven heb gecreëerd en hoe ik deze creatie kan veranderen (als ik dat wil…… – Lucie geeft in haar begeleiding volledig de vrijheid om al dan niet een nieuwe stap te zetten!).
Het mogen voelen van de kracht die iedere punt van de ster als geest- en zielskwaliteit mij biedt, valt nauwelijks te beschrijven. Het aan den lijve ervaren maakt alles helder.
Aan de hand van mijn vraag of intentie kom ik bij de antwoorden die mij via de Levensster worden aangereikt.
Door vaker deel te nemen aan deze Levenssterdagen, raak ik steeds meer afgestemd in voelen en beleven. De ervaringen die ik opdoe, zowel in mijn eigen opstelling maar ook als representant voor een andere deelnemer, zijn waarachtig, inspirerend, helend, soms confronterend eerlijk en ook bevrijdend. Er wordt gehuild, maar ook veel gelachen!
De liefdevolle begeleiding door Lucie schept vertrouwen en de veiligheid om mij te openen.
Door zich voortdurend af te stemmen en te vertrouwen op de hulp vanuit de geestelijke wereld, verbindt Lucie de inzichten die wij krijgen en geeft ze mij, met liefde, wijsheid en humor, de ruimte om te ontdekken wat er in mij leeft – mijn donkere en mijn lichte kant. Het leren zien hoe het komt dat ik de dingen in mijn leven doe zoals ik ze doe, biedt inzicht en vrijheid. Het ‘weten’ dat er altijd een mogelijkheid is om pijn en angst te verwerken en mij naar het Licht te keren, geeft me iedere keer een geluksgevoel.
Het deelnemen aan een Levenssterdag is een geschenk aan mijzelf.
Het laat me zien dat mijn leven, ook al zijn er soms ‘moeilijke’ periodes, prachtig is!
Het Leven in Liefde leven…… een uitdaging!
Lieve Lucie, dank je wel dat je deze prachtige Levensster in de wereld hebt gebracht!”
Liefs, Liesbeth

Andere deelnemers van eerdere jaartrainingen:
Ik heb de levensster ervaren als een prachtig middel om liefdevol dieper met mezelf te worden geconfronteerd en met mezelf om te gaan. Telkens weer was ik geroerd door nieuwe ontdekkingen van soms verborgen karaktertrekken die de Levensster me bracht. De respectvolle wijze waarop Lucie me heeft begeleid, heb ik als heel bijzonder ervaren.”
Jan

Lieve Lucie, hierbij wil ik je laten weten wat de levensstercursus voor mij heeft betekend. Vanuit mijn opvoeding ben ik gewend om gevoelens van angst, boosheid, onmacht, verdriet enz. aan de kant te duwen en te doen alsof deze niet bestaan. Kortom ik heb geleerd, net als zovelen met mij, om een deel van mijn menszijn te ontkennen en te onderdrukken. Het gevolg hiervan was dat ik in een strijd kwam met mezelf. In plaats van te groeien in mijn kracht werden de angst en de onzekerheid juist groter. Ik hunkerde naar liefde maar gaf mezelf (zonder te weten dat ik me daar op focuste) voornamelijk negatieve kritiek waardoor negatieve gevoelens gevoed werden en ik meer en meer verstrikt raakte in een web van wel willen maar niet weten hoe te leven. De levensstercursus heeft me laten inzien dat ik mens ben. En als zodanig heb ik positieve en negatieve gevoelens en motivaties en emoties. En alléén als alles er mag zijn en geaccepteerd en erkend wordt, kun je de les leren die het je te leren heeft en kun je het geschenk van het leven ontvangen en groeien. De levensstercursus heeft me geleerd hoe je de negatieve aspecten van jezelf (dat waar je last van hebt, waar je jezelf blokkeert enz.) kunt gaan herkennen en hoe je het kunt accepteren zodat je verder kunt gaan met je leven. Veel liefs,
Carla

Naar boven