Padwerk in de Levensster

Padwerken in de Levensster is een unieke manier om met Padwerk aan de gang te gaan. Het is letterlijk Padwerk ervaren.

De padwerklezingen dienen ter voorbereiding en ter inspiratie thuis.

Wanneer deze voorbereiding werkelijk wordt gedaan, de lezingen meditatief worden gelezen en aanwijzingen van de Gids in de lezingen worden gevolgd, dan zullen de opstellingen in de Levensster je de hoogst mogelijke ervaring geven die je met betrekking tot het werkthema kunt verkrijgen.

Uit padlezing 145: Juist in de mate dat een mens naar de tijdelijke waarheid van zichzelf durft te kijken vindt de werkelijke – niet de theoretische – activering van het ware zelf met zijn vibrerende leven, zijn grenzeloze overvloed, zijn oneindige mogelijkheden tot het goede, zijn opperste wijsheid en vreugde plaats. Hij durft dan te voelen wat hij voelt en heeft de moed om zich tot een beter mens om te vormen, en dit alles om geen andere reden dan dat hij aan het leven wil geven en wil bijdragen en niet met het doel indruk te maken en goedkeuring te krijgen.

Heb je geen tijd vooraf aan de Levenssterdagen dan kun je alsnog achteraf de lezingen bestuderen, na je ervaringen in de Levensster. Met de opgedane ervaring zul je een nieuwe toegang kunnen vinden op het begrijpen en tot je nemen van de inhoud van de padlezing. Het zal ook de integratie van de ervaring ondersteunen.

Zowel de Jaartraining Padwerk in de Levensster als het Intensieve Bewustwordingstraject Levensster worden ondersteund door padwerklezingen.

In de Jaartraining werk je puur ervaringsgericht. De opstellingen in de Levensster bieden je precies die ervaring aan die je op dat moment in je leven nodig hebt met betrekking tot het werkpunt. Meer info Jaartraining Levensster

In het Intensieve Bewustwordingstraject werk je zowel ervaringsgericht als ook ondersteund door de theorie van de Levensster met haar wetmatigheden. Hierdoor krijg je nog beter zicht op het scheppingsproces in je leven. Meer info Intensief Bewustwordingstraject