Opleiding Begeleider in de Levensster.  

De Opleiding is voor mensen die daadwerkelijk als begeleider in de Levensster opstellingen willen leren leiden.

De Levensster is een universeel instrument en in vele vakgebieden, waar mensen of organisaties begeleiding of coaching ontvangen, in te zetten als bewustwordings- en transformatie-instrument. Je leert in deze opleiding de Levensster gebruiken in jouw vakgebied.

Je leert de vertaalslag te maken naar je eigen praktijk; bijv. met kinderen, met organisaties, in je eigen coachingspraktijk, in spirituele groepen, etc.

Je hebt als voortraject het Intensief Bewustwordingstraject een aantal jaren gevolgd en hebt de bouw, werking en wetmatigheden van de Levensster al heel goed leren kennen. Dit heb je ook laten zien in je eigen groeiproces.

De opleiding is een individueel traject en geheel toegespitst op jouw doelgroep. Maximaal twee deelnemers zijn daarom mogelijk.

Gedurende deze opleiding leer je anderen te begeleiden in het werkveld van de Levensster.

Na afloop ontvang je een certificaat van Centrum Levensster.

Meer info op aanvraag:  centrum[at]levensster.nl

Naar boven