Centrum-initiatiefgroep

Hieronder zijn de verslagen te lezen van alle bijeenkomsten van de Centrum-initiatiefgroep. Het eerste verslag hieronder is tevens het verslag van de allereerste bijeenkomst; de geboortedag van deze groep. (Ik ervoer het als de conceptie van het toekomstige te manifesteren Centrum). Daaronder volgen de andere verslagen in omgekeerde volgorde. Beginnend bij de laatste bijeenkomst naar opnieuw het verslag van de eerste bijeenkomst. Het eerste verslag is informatief voor alle belangstellenden. Het bouwen van een groepsbewustzijn vergt een aantal jaren. Het is het belangrijk om daar heel zorgvuldig de tijd voor te nemen. We hebben niets aan een fundering met gaten waardoor de energie weglekt. Wanneer wij als initiatiefgroep het persoonlijke bewustwordingsproces niet aangaan, kunnen we niet verwachten dat latere deelnemers dit groei- en transformatieproces met zichzelf wel willen en zullen doen. En juist dit vormt de fundering van het latere Centrum en de integriteit van de leefgemeenschap in het Centrum. Wij zijn ons hiervan zeer bewust. De onderlinge openheid is groot. We oefenen daarin met elkaar. Met behulp van de Levensster komen we er altijd uit. Een bevrijdend proces.

N.a.v. de eerste bijeenkomst Initiatiefgroep Centrum Levensster  op 26 mei 2015  

De eerste bijeenkomst was een aftasten van elkaar. Wie zijn wij samen met elkaar? Wat komt ieder hier doen? Wat zijn de ideeën hieromtrent? En welke intentie heb je om mee te doen?

Ikzelf leer n.a.v. deze eerste keer dat ik, ook al ken ik de ander al, toch een gesprek met een nieuwe deelnemer moet hebben om ervoor te zorgen dat er geen misverstand bestaat over de intentie van de instap. Het Centrum is werkelijk bedoeld om gerealiseerd te gaan worden. De initiatiefgroep bouwt met elkaar hiervoor de fundering in de vorm van een groepsbewustzijn en de deelnemers worden geacht de eerste jaren deel uit te gaan maken van de Centrale dragende kern van het Centrum. Ongeacht de taak die ieder te zijner tijd in het Centrum op zich zal nemen, uitgaande van ieders gaven en kwaliteiten die hij/zij te geven heeft.

Ik vraag (bij de instap in deze groep) nog van niemand zich definitief te verbinden. Wel vraag ik een principe-verbinding aan te gaan het eerste jaar. Na een of twee jaar kijken we dan of de principe-verbinding overgezet kan gaan worden in een commitment voor een vaste verbinding.

Maar ook de principe-verbinding is niet vrijblijvend en eenduidig gericht op een toekomstig te realiseren Centrum. Anders werken we van meet af aan met tegenwerkende krachten.

Ook als belangstellende kun je hierin een plek innemen. Als een energetische drager. Maar wel gericht op een Centrum dat daadwerkelijk op Aarde wil komen. We zullen te zijner tijd de belangstellenden ook nodig hebben evenals sponsoren en investeerders.

Lucie
 

8 september 2017   De voorlopig laatste update:
Direct na de zomervakantie zijn wij nog eenmaal bijeen geweest. We hebben toen eensgezind besloten tijdelijk te stoppen met de bijeenkomsten. Niet omdat mijn/onze wens naar een Centrum is gestopt, maar omdat het duidelijk is dat er momenteel geen uitbreiding van de groep te verwachten is. De drie leden van de groep die zo trouw bij elkaar kwamen en met elkaar zo hard gewerkt hebben, zijn ieder afzonderlijk in een heel nieuwe fase van hun leven gekomen. Ze zijn dat nu individueel aan het uitwerken en willen daar de tijd voor nemen. Daarin hebben we elkaar gerespecteerd. Ik blijf de hoop koesteren dat te zijner tijd ook nieuwe mensen zich zullen aanmelden, vooral ook jonge mensen, die hun schouders er onder willen zetten en hun hele wezen en ontwikkeling in dienst willen stellen van dit Centrum. 

 
8 juli 2017    niet doorgegaan. Er is behoefte aan een zomerstop.

 

24 juni 2017   wegens ziekte niet doorgegaan

 

10 juni 2017    We hebben een Centrumgroep-dag gehad die voor mezelf een belangrijke belemmering helder maakte dankzij een Levenssteropstelling waarbij de anderen representant wilden zijn voor mij. 

Ik voel me dankbaar om op deze manier zelf ook gebruik te kunnen maken van de Levensster. Ik zat vast in mijn schrijven van het boek van de Levensster/Christusster. Dankzij de opstelling van gisteren en de ontdekking die daaruit voortkwam, stroomt het vanmorgen weer. De ene inspiratie na de ander stroomt bij me binnen. Mijn kanaal staat weer open. Het boek schrijf ik in eerste instantie voor mijzelf en is bedoeld als een helend proces voor mezelf. Of anderen er daarna ook iets aan zullen hebben zien we daarna wel weer. Nu eerst op deze manier, dat was oorspronkelijk ook de bedoeling. De Levensster is mijn weg naar de Christus in mij, naar terug thuiskomen bij God. Of dat ook voor anderen zal blijken te zijn moet ieder voor zichzelf uitmaken. Het is het loslaten van mijn oerzelfverwijt dat ik mens ben geworden naar weer opnieuw één worden met God, met behulp van Christus in mij. Ik zag en voelde dit vanmorgen haarscherp en hier blijf ik voor gaan. We sloten de dag van de Centrumgroep af met een gezellige hapjestafel in de tuin. Heerlijk genieten met elkaar van de aardse geneugten.

 

29 mei 2017   Nieuwe commitments werden gemaakt en bekrachtigd door twee van de drie deelnemers. (De 3e deelnemer neemt nog even tijd om de nieuwe stap voor te bereiden. Zij is volop in proces). Het was zo fijn om te zien dat deze verbinding echt in vrijheid werd aangegaan en in vrijheid verantwoordelijkheid werd genomen voor het komende jaar. Ieder jaar vernieuwen we ons commitment zodat het nooit een vanzelfsprekendheid wordt. Elke keer wordt heel bewust de keuze opnieuw gemaakt en wordt er gekeken welke verantwoordelijkheid ieder op zich neemt, naar eigen vermogen, voor het komende jaar. Het houdt de groep fris en helder. Het brengt de deelnemers ook steeds weer in proces omdat het elke keer weer een directe confrontatie is. Maar dit maakt tegelijk ook het commitment waar. We mogen dan nog maar een kleine groep zijn van drie deelnemers – en natuurlijk hebben we veel meer leden nodig om t.z.t. het Centrum werkelijk te kunnen realiseren – maar dit groepje zet wel de basis neer, een uiterst heldere basis die straks een stevig fundament zal blijken te zijn. En daar gaan we voor.

 

13 mei 2017   Gisteren hebben we weer sinds lange tijd een Centrumgroepbijeenkomst gehad. Door ziekte, verhuizingwerkzaamheden en pelgrimage door twee deelnemers kwam het bijeenkomen een tijdje onder druk te staan. Het was goed om weer te verbinden met elkaar en te voelen waar ieder van ons staat. De Levensster hielp ons daarbij een handje en liet ons ervaren waar we staan en waar onze werkpunten liggen. Heel inspirerend. We bereiden ons de komende twee weken voor om de volgende keer weer een nieuw commitment neer te zetten voor een jaar. Dit commitment vernieuwen we ieder jaar zodat het geen vanzelfsprekendheid wordt en er iedere keer weer opnieuw bewust gekeken en onderzocht wordt of we werkelijk deze verbintenis willen aangaan. Daardoor blijft het een keuze vanuit vrijheid. Het vraagt tenslotte tijd, energie en innerlijke werkzaamheid om deel te nemen aan de Centrumgroep. Dat moet je ook zelf werkelijk willen. Wat vorig jaar nog een ja is, blijkt misschien dit jaar een ja geweest te zijn om erbij te horen. Dat is geen vrij ‘ja’ en dat soort zaken worden elke keer opnieuw onderzocht. Van niemand wordt verwacht om tegen de vrije wil deel te nemen of aan zelfontwikkeling te doen. Wanneer je echter “Ja” zegt tegen deelname, zeg je tevens “Ja” tegen het bewuste voortgaande proces van zelfontwikkeling. Vandaar een jaarlijkse vernieuwing van het commitment. 

 

24 april en 1 mei niet doorgegaan wegens pelgrimsreis naar Santiago

 

15 april 2017  Wegens ziekte niet doorgegaan

 

3 april  2017   Wegens reinigingsvierdaagse niet doorgegaan

 

18 maart 2017   Wat is het leven toch een bijzondere reis. Iedere keer weer wanneer ik iets nieuws in mij ontdek en wanneer ik daardoor iets ouds in mij kan loslaten voel ik het leven door me heen stromen. Het lijkt een opnieuw geboren worden. Het is werkelijk een prachtig avontuur. Geen enkele buitenlandse reis kan hier aan tippen. Vergis je niet, ik geniet ook van deze laatste hoor. Ik hou van reizen, zowel naar binnen als naar buiten. Maar toch…..ik zou mijn innerlijke reizen voor geen enkele buitenlandse reis willen inruilen. Ik ben me veel te bewust dat de werkelijke wereld mijn innerlijke wereld is en dat die allesbepalend is in hoe ik mijn leven vormgeef. Als ik dan een oud totaal onbewust en vergeten beeld ontdek dat me doet beseffen welke grote impact het heeft gehad op mijn leven dan weet ik weer des te beter hoe belangrijk het is om alles in me te ontdekken en bewust te worden. Gelukkig heb ik ook geleerd en ervaren dat deze zaken zich organisch ontvouwen en het leven je stapje voor stapje aanreikt wat er in je nog te ontdekken valt. En kijk ik dan daar niet naar om dan wordt me dat nog een keer voorgelegd, nu een beetje nadrukkelijker en misschien iets minder prettig  zodat ik nog een kans krijg…. Ik ben er nu aan toe om dit oude beeld achter me te laten en een nieuwe horizon opent zich voor me. En wat zal daar zijn? Ik kan nu weer mijn liefdevolle intentie neerzetten. De scheppingskrachten gaan dan hun eigen gang. 

 

6 maart 2017  wegens ziekte niet doorgegaan

 

18 februari 2017   geen verslag

 

8 februari 2017   geen verslag

 

21 januari 2017   geen verslag

 

9 januari 2017   Het werd een Centrum groep én inhaaldag Levensster-jaartraining. Een tweedaagse. De sneeuw en ijzel afgelopen zaterdag maakten dat de Levenssterdag weliswaar doorging maar alleen met de deelnemer van veraf, die de dag ervoor al aankwam. Het was zaterdag niet goed mogelijk om vanuit het westen te komen waar het spiegelglad was. Dat maakte dat er een Levenssteropstelling plaatsvond met slechts één deelnemer. Er is intensief en confronterend werk gedaan. Soms krijg ik dan in zo’n situatie het gevoel dat het precies zo ging zoals bedoeld is. Toch hebben we met de deelnemers van de Centrumgroep (die ook aan de Levenssterjaartraining en -IBT* deelnemen) op maandag en dinsdag de gemiste dag kunnen inhalen. Een van de deelnemers zei na afloop van haar opstelling: “Het was verhelderend en bemoedigend, confronterend ook. Vooral ook belangrijk dat je zei dat je geen stappen kunt overslaan. Het is goed om te zien waar je nu bent zonder daar een oordeel over te hebben”. * IBT is Intensief Bewustwordings Traject Padwerk in de Levensster Zelf blijf ik me verwonderen dat de Levensster iedere keer weer je precies daarheen brengt waar je je werkpunt hebt, zodat je weet hoe je verder kunt komen in je groei. Ik voel me elke keer weer dankbaar dit werk te mogen doen. Het mag intensief zijn maar oh wat is er steeds weer veel te ervaren.

 

31 december 2016  Door ziekte van een van de deelnemers ging de Centrumgroep niet door, die oud en nieuw samen zou vieren.

 

20 december 2016   Geen verslag

 

4 december 2016   Gisteren waren we weer bijeen. In een Levenssteropstelling werden we alledrie in proces gebracht. Voor mezelf mocht ik zien dat ik in mijn kracht moest gaan staan, de rest komt vanzelf was de boodschap. Toen ik dat vertrouwen ook voelde ontrolde als vanzelf de volgende stappen daaruit voort waardoor de andere deelnemers ook een stap voorwaarts maakten. Een mooi en verrassend gebeuren. We sloten af met een wandeling in de frisse buitenlucht en een courgettepasta die heerlijk smaakte.

 

14 november 2016  De Centrumgroep is wegens ziekte niet kunnen doorgaan. Ook de 28e november gaat hij niet door, dan zitten twee deelnemers in de reinigingsvierdaagse van Gabriela en Reint Gaastra-Levin. We zijn nu al volop aan het reinigen m.b.v. ghee. Ik voel de processen in mij al loskomen die samenhangen met resten van oude overtuigingen (van mijn gezicht laten zien in de wereld) en nu opgeruimd willen worden. Nu mijn werk in België eraan komt is het ook niet toevallig dat juist dit nu bovenkomt. Ik wens met heel mijn hart dat deze weg op alle niveaus vrijgemaakt kan worden en ik de nog aanwezige weerstand overwinnen kan. Ik ga ervoor. 

 
31 oktober 2016   Alles kwam samen. Het was een dag vol leven dat we uitbundig genoten hebben met mantra’s, Levenssterwerk ( prachtig mooie boodschap van de Engelen voor ieder van ons) en een wandeling in een stralend herfstbos. Dankbaar voor al het moois sloten we af.

 

15 oktober 2016   Het was een heldere dag, van binnen en naar buiten toe. We deelden onze persoonlijke processen van de laatste tijd en konden voelen hoe ieder van ons helderheid aan het creëren is na een fase van innerlijke worsteling. Zo mooi om te zien. Ik heb ervan genoten. Het belooft nieuwe mogelijkheden. De opstelling in de Levensster ondersteunde en bekrachtigde dit nog eens. Een wandeling in de frisse lucht en een lekkere maaltijd sloten deze dag met elkaar weer af. De  Centrumgroep komt 31 oktober opnieuw bij elkaar.

 

3 oktober  2016   We zijn met de Centrumgroep naar de Efteling geweest. Een stralende dag met een stralend randje van plezier. Het was zo leuk en ook zo nostalgisch om na al die jaren  het sprookjesbos weer eens te zien. En nééé de achtbanen hebben we maar gelaten voor wat ze waren. Daar kwamen we niet eens aan toe. Het was vooral ontspannen maar tegelijk heeel veel indrukken. Voldaan en moe gingen we weer naar huis. Ons innerlijk kind was er helemaal bij.

 

18 september 2016

 

6 september 2016   19e bijeenkomst We gaan door heel persoonlijke processen heen, noodzakelijk merk ik om een oud patroon los te kunnen laten en in mezelf thuis te komen. De scheidslijn is soms zo dun tussen je identificeren met jezelf of in de valkuil van identificatie met de ander te vallen. Een waar wakker-worden-proces was dit. Een beslissing nemen is soms heel lastig wanneer anderen daar bij betrokken zijn en je het voor iedereen goed wilt doen. Dat kan even pijnlijk zijn voor alle betrokkenen. Maar het is voor iedereen uiteindelijk het beste wanneer ik vóór mezelf en niet tégen de ander besluit om gezonde grenzen aan te geven. Het mooie is dat wanneer we onze processen open naar buiten brengen we de ander ook in proces brengen naar heelwording. Hoe nauw hangt de groei van de ene met de groei van de ander samen. Prachtig toch. 

Daarna hebben we samen heerlijk in de tuin geklust en daar het overbodige losgemaakt en verwijderd. Innerlijk en uiterlijk opruimen werkt goed samen.

 

20 augustus is wegens ziekte niet doorgegaan.

Zaterdag 6 augustus 2016 18e bijeenkomst  is de Centrum-initiatiefgroep nog een keer bijeen geweest, in uitgedunde vorm vanwege vakantie.  Verslag ontbreekt.

 

23 juli 2016  17 bijeenkomst Een fantastisch mooie dag in de Levensster geweest met elkaar. Verslag ontbreekt.

 

Zaterdag 9 juli 2016  16e bijeenkomst. We hebben ieder voor zich een commitment voor ons persoonlijke leerproces neergezet nadat we met behulp van de Levensster het thema nader bekeken en uitgediept hadden. Toen we de zegening vroegen op ons commitment was de energie heel duidelijk voelbaar. Ikzelf heb een commitment gemaakt om nu mijn boek over de Levensster te schrijven.
Daarna zijn we samen lekker in de tuin gaan werken. Met vereende krachten kreeg de voortuin weer beter aanzicht. We sloten af met een heerlijke Mexicaanse wrapmaaltijd.
Een van de deelneemster schrijft over deze dag: Voor mij een bijzondere dag van de Centrumgroep. Mijn intentie voor deze dag is schoonmaken en herschikken. Ik sta op een keerpunt in mijn leven. Van het oude heb ik afscheid genomen en de ballast die daarmee samenhangt kan worden opgeruimd. Er komt ruimte voor iets nieuws. Mijn verbinding met Centrum Levensster zal steviger worden – een uitdaging om samen met anderen op avontuur te gaan. En de intentie van ‘schoonmaken…….? die hebben we letterlijk al in praktijk gebracht door met elkaar de voortuin van Lucie op te schonen. 😉

 

23 juni 2016   15e bijeenkomst. Op donderdag was de Centrum-initiatiefgroep weer bijeen. Het was een krachtige dag als ik dat zo mag uitdrukken. Ieder afzonderlijk heeft een persoonlijk commitment uitgesproken over haar intentie waaraan zij in haar groeiproces met name aandacht gaat schenken voor het komende jaar. Gezamenlijk hebben wij in de ster onze intentie volbewust uitgesproken voor een tweewekelijkse bijeenkomst. En hier de zegen op gevraagd. Op deze manier is een verdichting op gang gekomen die ons extra kracht zal geven. Dat was voelbaar. We hebben de dag met een heerlijke maaltijdsalade afgesloten.

 

Zaterdag 4 juni 2016 14e bijeenkomst. Een verrassende bijeenkomst in de Levensster die de essentie liet zien welke voorwaarden de veiligheid van het samen leven en werken in het toekomstige Centrum kan waarborgen.

Liefde, Waarheid en Verantwoordelijkheid waren de kwaliteiten in de Levensster die naar voren kwamen.

Aan de hand van de ontvangen intenties en de ervaring op deze plek in de ster zagen we wat de Levensster ons dit keer te vertellen had.
De intenties die we kregen waren: Onvoorwaardelijke liefde en ruimte, Een open doorgang, De goddelijkheid in de materie brengen.
Wij oefenen steeds in het ons open stellen naar elkaar en naar onszelf om de waarheid in onszelf te zien en  illusies los te laten. Door deze openstelling in liefde (en dus zonder oordeel van het onvolmaakte) kunnen we de verdediging loslaten en verantwoordelijkheid nemen voor de behoeften van het kleine kind en het stuur zelf in handen houden. Het was een heel mooi proces.
Het is realiteit dat we niet volmaakt zijn. Dat accepteren en er verantwoordelijkheid voor nemen is de weg naar broeder- en zusterschap zoals wij dat in het Centrum willen leven.
Verrassend was dat er heel onverwacht een nieuw commitment werd aangegaan door de aanwezigen. Tot nu kwamen we driewekelijks bijeen. Geopperd werd dat we naar een verdichting mogen gaan door tweewekelijks bijeen te gaan komen in plaats van driewekelijks.
Toen ieder voor zich ging voelen wat dit voor haar zou betekenen om iedere twee weken aan de initiatiefgroep-bijeenkomsten deel te nemen werd het heel duidelijk voelbaar dat de energie van het Proces van Scheppen volop in beweging kwam. Wow. We zijn nu een jaar samen en alle drie klaar voor een nieuw commitment met bereidheid tot meer inzet. Vanaf a.s. juli gaat dit van start.
Van nieuwe deelnemers wordt niet verwacht om direct ook elke twee weken te komen. Tijdens het eerste kennismakingsjaar is aanwezigheid van minimaal eenmaal per maand wel gewenst om daadwerkelijk te kunnen ervaren of je ermee verder wilt gaan en een commitment wilt aangaan.
We gingen wandelen in een mooi landgoed hier in de buurt en stelden ons voor hoe het zou zijn op een dergelijke locatie het Centrum te bouwen. Het werkte inspirerend. We liepen over de paden en zagen in de schaduw van hoge loofbomen enorme rododendrons in volle bloei staan. Ik zag daarin een reflectie: Ook ondanks de schaduw (mijn onvolmaaktheid) kan ik tot volle bloei komen wanneer ik mijn schaduw accepteren en omarmen kan. De natuur spiegelt ons zoveel.
We sloten de dag af met een lekkere maaltijd.

De groep heeft momenteel drie deelnemers. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
4671.

 

14 mei  2016  13e bijeenkomst. Afgelopen weekend was een ongelooflijk weekend met zoveel nieuwe inzichten en ervaringen dat het leven een ware PINKSTER viering was. Zo ervoeren we het ook. Veel moet nog geïntegreerd worden. Er is een doorbraak voelbaar geweest dat ik nog niet benoemen kan maar dat in de toekomst beslist merkbaar zal gaan worden. Ik/wij gaan ervoor.

24 april 2016  gaat niet door wegens ziekte

2 april 2016  12e bijeenkomst. Afgelopen zaterdag hadden wij weer een bijzondere bijeenkomst van ons Centrumgroepje. Geïnspireerd door een oefening uit de Maria Magdalena en Jezuscursus stapten we in de Levensster om onze ‘goede’ en ‘slechte’ eigenschappen te erkennen, omarmen en naar eenheid te brengen. Wat hebben we veel inzichten ontvangen. Er waren tranen en er was grote vreugde. Dit te delen met elkaar gaf een krachtig gevoel. We sloten, veel later dan gepland, af met een gezellige maaltijd en een gevoel van diepe verbondenheid.

 

12 maart 2016 11e bijeenkomst. Afgelopen zaterdag was de Centrum-initiatiefgroep weer bijeen. Gevraagd was om een lijstje te maken van wat je het meest plezier doet. Inspiratielezing was Padlezing 177: Genieten is het levensritme volgen. Het werd een bijzondere bijeenkomst. Niet alleen werd het lijstje een wegwijzer naar een mogelijke taak in een toekomstig Centrum, maar ook de belemmeringen op wat ons het meest plezier doet kwamen in de Levensster in het licht te staan. Een niet te onderschatten factor die een wegwijzer is waar we zaken mogen loslaten om te kunnen creëren vanuit Liefde en Eenheid. Ook de wandeling in het bos bracht een confrontatie die we mochten aankijken. We gaan het samen blijmoedig aan en nemen de gegeven aanwijzingen met ons mee. Het is fijn om te merken dat er niet direct een tegenaanval naar elkaar wordt gedaan maar dat er met een open blik naar gekeken wordt. Het belangrijkste voor ons is de groei naar het groepsbewustzijn. We mogen zijn wie we zijn met alles erop en eraan en willen blijven groeien. Wij zijn er ons bewust van dat deze fase het fundament vormt en dat hoe wij hiermee omgaan bepalend is voor de onderlinge verhoudingen in de toekomst van het Centrum. Ik ben blij met ons. We sloten deze dag af met springtouwen (oeff wat heb je daar veel conditie voor nodig Verwarde emoticon, dat konden we als kind heel wat beter Glimlach) en een geïmproviseerde en onverwacht lekkere maaltijd.

 

20 februari 2016  10e bijeenkomst. Het was wel een heel bijzondere bijeenkomst. Eerst de deelronde waarin we elkaar vertelden waar ieder staat op dit moment in het leven. Duidelijk was dat er in ieder van ons veel beweging en verandering gaande is. Door mijn eigen veranderingsprocessen kreeg ik de ingeving om de Levensster in te gaan met ons innerlijk kind. Dat was een lumineuze ingeving. Wat een rijkdom aan spontaniteit en speelsheid bracht dat ons. Wat hebben we gelachen, zo erg dat de spieren er pijn van deden. Heerlijk. Er kwamen herinneringen naar boven die nog gezien wilden worden van allerlei aard. Er kwamen tranen maar bovenal was er heel veel plezier en volop ideeën om op voort te borduren in deze richting. Wat zijn onze innerlijke kinderen rijk aan levensvreugde en creativiteit en oh zo intuïtief en zuiver!!! Geweldig.

 

23 januari 2016  9e bijeenkomst Het was heftig én helend. Dóór ons lagere zelf heengaand werden we, elk op de eigen manier, bewust met welke patronen we te maken hadden en konden we dit ook weer loslaten en in eenheid komen met elkaar. We zijn ons sterk bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de zorg van ons innerlijk kind met haar angsten en behoeften. Daarachter zit een zuiver Goddelijk aspect dat zichtbaar en ervaarbaar werd toen de lagere zelf laag geïdentificeerd werd zonder deze te veroordelen. Het was een zeer verrijkende ervaring wat ons weer dichter bij elkaar bracht. Ik voel dat ik de weg aan het vrijmaken ben van een leven als eenling naar een leven als gemeenschapsmens. Alles wil in het licht gezet worden om te kunnen transformeren. Ik ben dankbaar voor de kracht van de deelnemers die deze processen werkelijk aan kunnen. Meer dan ooit werd zaterdag de gelijkwaardigheid gevoeld. Wanneer wij als initiatiefgroep dit zuiveringswerk doen, zullen de toekomstige deelnemers het ook kunnen. Daarin heb ik een diep vertrouwen. Wij zeggen daar niet alleen ‘ja’ tegen, we doen het ook met elkaar.

 

3 janauri 2016  8e bijeenkomst met de Centrumgroep hebben we een verhelderende opstelling gedaan in de Levensster. Na afloop voelden wij ons als groep meer verbonden als nooit tevoren.

 

30 december 2015  we krijgen een afmelding van het laatst bijgekomen lid. Het werd hem allemaal toch teveel. Het voelt niet als het juiste moment. T. is weer een ervaring rijker. We gaan met ons drie weer door.

 

Terugblik op de 7e bijeenkomst Centrum-initiatiefgroep 6 december 2015.

De bijeenkomst stond in het kader van de vragen: Waar wil je voor gaan?  en  Waar sta je op dit moment? Wegens ziekte was een van de deelnemers niet aanwezig. Eén deelnemer minder versterkte mijn gevoel van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid voor de wederzijdse afhankelijkheid. Een Centrum creëren kun je niet alleen – dat doe je met elkaar. Daar heb je elkaar volledig voor nodig. Het vraagt van iedere deelnemer om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen aspecten van ongezonde afhankelijkheid zodat van daaruit een gezonde wederzijdse afhankelijkheid kan bestaan.  Het vraagt ook om geduld.

Een beroep doen op je innerlijke kracht is een keuze die je iedere keer weer moet maken. Een oefening  van een van de deelnemers bracht heel duidelijk onderscheid in de krachteloosheid in je wanneer je  niet gefocust deelneemt aan een project of de kracht die je genereert wanneer je een duidelijke focus hebt.

Het was een verhelderende dag. Niet gemakkelijk, wel verhelderend voor het creëren van een groepsbewustzijn, de basis voor het toekomstige Centrum.

 

7 november 2015  6e bijeenkomst hebben we een vruchtbare dag gehad met de Initiatiefgroep, of beter gezegd de Centrumgroep zoals we de groep nu zijn gaan noemen. Welkom aan T. We hielden ons bezig met het onderzoek naar innerlijke belemmeringen. Ik voel me heel dankbaar voor de diepe inzichten die we mochten zien en ervaren. 

 

Er is een aanvraag voor nieuwe deelname aan de groep binnengekomen. Na onderling overleg wordt T. uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.

 

6e bijeenkomst 2 oktober 2015 wegens ziekte niet doorgegaan. Vlg. keer wegens workshopreis naar Israël door twee deelnemers pas weer op 7 november

 

5e bijeenkomst. 12 september 2015 zijn we met de initiatiefgroep verder gegaan. Een dag om te onderzoeken en te voelen of en hoe we door willen gaan met een kleine groep. We hebben intensief vergaderd in de Levensster en kwamen op diepere lagen dan ooit tevoren. Uit onverwachte hoek kwam ook het bewustzijn dat hoe we nu met elkaar omgaan van invloed is en bepalend voor hoe we in het toekomstige Centrum Levensster met elkaar om zullen gaan. Het bracht een schok teweeg van grote helderheid waar we allemaal dankbaar voor zijn. Volgende keer verder. Dat zal zijn op 2 oktober.
 
4e bijeenkomst 28 en 29 augustus 2015
Een paar zeer bijzondere dagen waarin we creatief met klei hebben gewerkt dat ons  innerlijk diep raakte in wat ieder van ons het Centrum te geven heeft. Veel innerlijk werk is verricht. Ook daarna mede door het vertrek van A. Haar taak zat er op, zo voelde zij. Dat maakte dat we in ons hart geraakt werden waardoor oud zeer losgelaten kon worden en een heling plaatsvond. Het was een bijzonder proces waar we dankbaar voor zijn. Niets is zomaar. Alles is er om ons te helpen. Met drie personen die zich diep verbonden voelen met het Centrum gaan we nu verder.
Andere geïnteresseerden mogen zich aansluiten om aan het groepsbewustzijn verder te werken. Volgende bijeenkomst is in beginsel afgesproken voor 12 september.
 
3e bijeenkomst 11 juli 2015  geen verslag
Er is een spaarpot gemaakt door een van de deelnemers waar wel geld in maar geen geld uitgehaald kan worden zonder de spaarpot stuk te maken. Afgesproken is dat ieder naar vermogen inbrengt.
 

2e bijeenkomst Initiatiefgroep Centrum Levensster 9 juni 2015

Aanwezig: AvN, CB, LH en LvM

Intunen

Na een inleidend gebed en intunen zet ieder zijn intentie neer en neemt plaats in de Levensster: op Leven met de intentie “Alles moet er kunnen en mogen zijn”  met de boodschap “Wat er niet mag zijn gaat dood”, op VRIJHEID met de intentie: Openheid, op KRACHT met de intentie ‘Kracht en stilte, de waarheid uithouden’. op INTEGRITEIT met de intentie Verbinding

Zoals afgesproken en op verzoek werd een Levenssteropstelling gedaan. Veel werd hierin zichtbaar al kon nog niet alles gevoeld worden door de opstellingvrager. Alles heeft zijn eigen tijd.

 

Spaarpotje

Lucie kaart het spaarpotje aan. Willen we het Centrum in de toekomst realiseren, en dat is de opzet van deze groep,  dan zal er een spaarpotje aangemaakt moeten worden voor diverse te maken kosten. (Denk bijv. aan notariskosten voor de stichtingsakte). Voorgesteld wordt om voor iedere bijeenkomst een bijdrage te betalen. Het geld is een bekrachtiging dat het Centrum op Aarde gematerialiseerd wil worden.

Het spaarpotje krijgt directe medestanders, een deelnemer heeft nog tijd nodig om zich hiermee uiteen te zetten.

Volgende keer komt het thema terug en we denken er intussen ook verder over na wat een passend bedrag zou kunnen zijn.

Frequentie

Unaniem waren we het er over eens om het plannen van data voor bijeenkomsten voor een heel jaar vast te leggen. Onafhankelijk van elkaar voelden we dat we een frequentie van 3 weken willen aanhouden om inderdaad een groepsbewustzijn te kunnen ontwikkelen met elkaar.

Vlg. keer is over 4½ week en dan stellen we de data voor het komende jaar vast.

 

N.a.v. de eerste bijeenkomst Initiatiefgroep Centrum Levensster  op 26 mei 2015  

De eerste bijeenkomst was een aftasten van elkaar. Wie zijn wij samen met elkaar? Wat komt ieder hier doen? Wat zijn de ideeën hieromtrent? En welke intentie heb je om mee te doen?

Ikzelf leer n.a.v. deze eerste keer dat ik, ook al ken ik de ander al, toch een gesprek met een nieuwe deelnemer moet hebben om ervoor te zorgen dat er geen misverstand bestaat over de intentie van de instap. Het Centrum is werkelijk bedoeld om gerealiseerd te gaan worden. De initiatiefgroep bouwt met elkaar hiervoor de fundering in de vorm van een groepsbewustzijn en de deelnemers worden geacht de eerste jaren deel uit te gaan maken van de Centrale dragende kern van het Centrum. Ongeacht de taak die ieder te zijner tijd in het Centrum op zich zal nemen, uitgaande van ieders gaven en kwaliteiten die hij/zij te geven heeft.

Ik vraag nog van niemand zich definitief te verbinden. Wel vraag ik een principe-verbinding aan te gaan het eerste jaar. Na een of twee jaar kijken we dan of de principe-verbinding overgezet kan gaan worden in een commitment voor een vaste verbinding.

Maar ook de principe-verbinding is niet vrijblijvend en eenduidig gericht op een toekomstig te realiseren Centrum. Anders werken we van meet af aan met tegenwerkende krachten.

Ook als belangstellende kun je hierin een plek innemen. Als een energetische drager. Maar wel gericht op een Centrum dat daadwerkelijk op Aarde wil komen. We zullen te zijner tijd de belangstellenden ook nodig hebben evenals sponsoren en investeerders.

Lucie

Naar boven