Het instrument Levensster

Een ervaringsveld.

De Levensster verbeeldt in zeer compacte vorm het Pad door het Leven waarin de wetmatigheden van het leven en de fasen van ontwikkeling ervaren kunnen worden op verschillende bewustzijnsniveaus.

In de Levensster kun je zien en ervaren hoe de verschillende bewustzijnsniveaus elkaar beïnvloeden, ten positieve of ten negatieve.

Door in het krachtenveld van de ster te werken wordt ervaarbaar waar je de wetten van het Leven hebt geschonden en hoe de gevolgen hiervan zich manifesteren in jouw leven. Waar je (onbewust) koos voor de ‘dood’ en hoe je weer kunt kiezen voor het LEVEN.

Ze wijst je de weg hoe jij de uitdagingen en beproevingen op je Pad kunt gebruiken om te zien waar je vasthoudt aan de illusie van dualiteit, wat de oorzaak is en wat je kunt doen en waar je hulp kunt halen om deze te overstijgen.

Je ervaart hoe en waardoor je je Leven tot nu vorm hebt gegeven en hoe je dit naar de toekomst toe anders kunt creëren.

De Levensster brengt je terug in contact met God in jou, de Schepper in jou en helpt je bij het ontwaken van het Christusbewustzijn.

Bij het neerleggen van de Levensster en het oproepen van de Engelen van de Levensster, die de verschillende kwaliteiten vertegenwoordigen, ontstaat een Sterrenpoort – een open verbinding tussen Hemel en Aarde. Met deze hulp van onvoorwaardelijke liefde kun je beter toegang krijgen tot je eigen diepere lagen van je ziel waar de sleutel tot je overvloed te vinden is.

 

Kleine impressie van de opbouw van de Levensster

De Levensster is opgebouwd uit vier driehoeken en bestaat uit 12 ziels- en geestkwaliteiten met de 13e in het midden.

  • De punten (kwaliteiten) van elke driehoek zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
  • De twaalf punten staan in volgorde van ontwikkeling.
  • De ster laat steeds drie ontwikkelingsfasen zien.
  • Iedere ontwikkelingsfase bevat één punt van elk van de vier driehoeken. Waar je ook staat in de ster – je bent altijd ook verbonden met de andere twee fasen.
  • Iedere driehoek staat voor een bewustzijnsniveau. Het eenvoudigste uit te drukken in willen, voelen, denken en spiritueel niveau.

De Levensster is geen theoretisch model ook al kan het theoretisch onderbouwd worden. Het is vooral bedoeld om te ervaren.

Dat kan op verschillende manieren:

  1. Opstelling in kleine groep in de Jaartraining Levensster en in het Intensieve Bewustwordingstraject.
  2. Opstelling in grote groep tijdens een workshop.
  3. Opstelling in de Levensster individueel.
  4. Bedrijfsopstelling in de Levensster.

Meer info hierover zie de betreffende pagina’s.

Wie weet zien we elkaar in de Levensster.

 

Je kunt me uitnodigen om een lezing / workshop met de Levensster te komen geven in jouw buurt. Jij zorgt dan voor de accommodatie en voldoende belangstellenden / deelnemers.

Naar boven