Wil jij je abonneren op de Levensbrief en ook de Padwerk weekcitaten en maandcitaten ontvangen? Meld je dan aan via centrum{at}levensster.nl   Je ontvangt dan bijna wekelijks de Levensbrief met Padwerk week- en maandcitaten.

 

Levensbrief 30 oktober 2019

Mijn reiservaring in Egypte
Ik ben net terug van een fantastische reis door het oude Egypte.
Ik ging er naar toe met de intentie om mijn contact met mijn Goddelijke Bron opener, vrijer en bewuster te maken. En om te mogen zien wat de verbinding is van de Levensster met Egypte. Ik ging deze reis met een zo groot mogelijke openheid aan en liet op me afkomen wat ik in Egypte mogelijk aan oude connecties mocht gaan ervaren die het contact met mijn Goddelijke Bron zouden helpen versterken.

Het was een vreemde ervaring voor mij. Vreemd in die zin dat ik weinig voelde bij het bezoeken van de oude monumenten. Ja, ik kon sereniteit voelen gedurende deze reis, en vertrouwdheid alsof ik er thuis was, het was steeds stil en rustig in mij. Ik voelde geen stress bij het vele in- en uitpakken van mijn koffer en andere bagage – alles verliep in ontspanning en rust ondanks de druk die werd uitgeoefend om vooral op tijd te zijn bij het ontbijt, de bus etc. We waren met een grote groep van 31 mensen inclusief onze leiding, naast de gidsen van reisbureau en die uit Egypte en de chauffeur(s). Er was weinig tijd, we hadden een overvol programma, de beloofde vrije ruimte werd opgesoupeerd door vertragingen tussendoor en we moesten vaak vroeg naar bed om toch nog een beetje slaap te kunnen krijgen om weer heel vroeg te kunnen vertrekken. Ik heb niet één woord op papier kunnen schrijven om mijn ervaringen te kunnen verwerken. Er was geen tijd voor. Het ging maar door en door en door.

Het vreemde voor mij was dat ik de bekende en vertrouwde energieën niet voelde, die normaal door me heen stroomden op bepaalde plekken of situaties. En die me ook altijd het gevoel gaven dat het klopte wat ik als een innerlijk ‘weten’ ervoer. Deze bevestiging kreeg ik nu niet. Ik moest het zonder dit voelen doen. Dat was nieuw voor mij, niet helemaal nieuw (in mijn werk deed ik dit wel al) maar wel nieuw in dit soort situaties, in het dagelijks leven. Het voelde als overgave en volgen en vertrouwen. Het voelde ook als in het luchtledige zijn zonder enige houvast. Oh oh …..  ik begreep toen dat ik mijn meegebrachte vermogen tot voelen vaak gebruikt heb als een houvast en als bevestiging, als een soort bewijs naar mezelf  ook. Ik moest leren op mijn intuïtie te vertrouwen in alle omstandigheden en zonder deze bevestiging. En hier kreeg ik dit gepresenteerd. Het was in eerste instantie een uitdaging om hier geen oordeel op te hebben. Niet op het niet-voelen en niet op het besef van dit oude ‘controle’-voelen.

Ik begreep dat ik in een nieuwe fase was beland, reeds voorbereid in de periode voorafgaand aan deze reis, toen ik door innerlijke helingsprocessen was gegaan.

Ik kreeg het nu helemaal gepresenteerd en het duurde de hele reis door.
Ik had daardoor ook het gevoel dat ik mijn intenties niet echt had kunnen vervullen daar. Bij de terugblik-deelronde vroeg ik daarom innerlijk naar wat de essentie nu was geweest voor mij. En het antwoord kwam – ik wist: Ik heb het Goddelijke bewust buiten mij gezien – als een spiegel van het Goddelijke binnen mij. Zonder het contact met het Goddelijke hadden deze monumenten nooit gebouwd kunnen worden. 

Pas twee dagen later, thuis bij en samen met mijn vriendin, kon ik werkelijk zien wat deze reis mij heeft laten zien en kreeg ik vervulling van mijn intenties. 

Het is, volgens mij, niet waar dat deze monumenten de mensen het gevoel van nederigheid moesten geven, zoals onze Nederlandse reisbureaugids mij vertelde. Nee, integendeel, deze monumenten laten mensen juist hun grootheid zien, laten hen hun Goddelijkheid zien. Zo buiten zo binnen. En dat mensen deze KRACHT, dit ZIJN, met bewustzijn mogen leren gebruiken. De mensheid is er nu klaar voor om zich dit ten volle bewust te gaan worden.

In Egypte wordt uiterlijk zichtbaar gemaakt wat een enorm vermogen aan Scheppingskracht in mensen is, het vermogen om ideeën in vorm om te zetten en dat in het Proces van Scheppen zichtbaar wordt of je schept vanuit gebondenheid – vanuit angst en macht – of vanuit vrijheid – vanuit liefde en eenheid. De Egyptische monumenten komen voort uit de Atlantische periode waar scheppingskracht immense vormen had aangenomen en waar deze zuivere scheppingskracht, die bedoeld en gebruikt werd voor eenheid en zorg voor alle leden van de samenleving, op zeker moment onder invloed van buitenaf gebruikt ging worden voor eigen gewin en niet meer gericht was op eenheid en zorg voor alle leden van de samenleving. Uiteindelijk is hier de val van Atlantis uit voortgekomen. Lang voor deze val gingen Atlantiërs, die de zuivere kennis wilden bewaren, al naar andere delen van de wereld om daar het weten van Atlantis te bewaren in de vorm van o.a. deze prachtige immense en grootse monumenten.

Want dat zijn ze; immens en groots. Met verwondering heb ik daar rondgelopen. Op plaatjes/foto’s is in de verste verte niet te zien hoe de piramides en tempels werkelijk op je overkomen, evenals de godenbeelden en gigantische zuilen en de graftombes met prachtige schilderingen en reliëfs die op veel plaatsen nog zo helder en mooi van kleur zijn. Ik heb het Goddelijke in deze creaties herkend. 

Ik heb er de Scheppingskracht herkend, de Schepper en het Proces van Scheppen – de drieëenheid in mensen, die ook in de Levensster tot uitdrukking wordt gebracht. De Levensster ligt daar in het landschap, in de taal van al deze gigantische monumenten, uitgespreid. In Egypte wordt zij openlijk tot uitdrukking gebracht. Ik begrijp nu waarom ik de Levensster heb mogen ontvangen. Mijn hele leven was een zoektocht naar waarheid, naar de bevestiging van de rechtvaardigheid van God die in de onrechtvaardigheid van het leven wordt bevestigd. Het Goddelijke zit zowel in het goede als in het kwade. In het landschap en in de mythologie van Egypte wordt dit ook uitgedrukt. Dat het kwaad een hulp is op weg naar eenheid. Als je dit ‘medicijn’ leert herkennen dan kun je andere keuzes gaan maken. In die zin vind je dan de eenheid boven goed en kwaad. Dat is ook het resultaat van je werk in de Levensster. 

***

Er is nog veel te verwerken uit deze reis, maar de essentie heb ik gezien evenals het antwoord op mijn intenties. Ik voel me dankbaar dat deze reis mij was geschonken, een prachtig cadeau dat me veel nieuwe ervaringen heeft gegeven en vooral dat ik mag vertrouwen op mijn intuïtie, op mijn innerlijke weten. En de Levensster? Ook daar ben ik dankbaar voor, voor dit prachtige instrument waarmee mensen hun eigen scheppingsvermogen bewust leren gebruiken en hun Goddelijkheid als mens leren kennen.

***

Levenssterdag
Volgende week zaterdag 9 november is er weer een Levenssterdag. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, voor een enkele dag of als instap voor de rest van de module/jaarcursus. 

Dagthema: aktieve en passieve krachten

Ik heb voor de volgende keer padlezing 29 gekozen als leidende lezing: Actieve en passieve krachten; Gods wil vinden. Zie: https://www.padwerk.nl/fileadmin/lezingen/lezingen_pdf/lezing-029.pdf
Ik heb intuïtief nog een lezing gekozen: nr. 37: Aanvaarding – de goede en de verkeerde manier – waardigheid in nederigheid. Deze lezing is facultatief. Zie: https://www.padwerk.nl/fileadmin/lezingen/lezingen_pdf/lezing-037.pdf
Tijd: 10.00-17.00 uur. 
Beide lezingen gaan over het thema hoe jij je wil inzet en wat het scheppingsresultaat daarvan is. Dat gaan we ook onderzoeken in het opstellingenwerk in de Levensster.
Aanmelden kan via centrum@levensster.nl of per telefoon: 0522-240671 
Meer info vind je op Jaartraining Levensster
Lieve groet,
Lucie

Levensbrief 6 september 2018

Lieve mensen,

Nu wil ik vooral ingaan op het thema van de Jaartraining Levensster:  Je bewust worden van de werking van de universele of spirituele wetten in je leven.

Ik heb in de loop van mijn leven heel veel mogen ‘zien’ en ervaren. En dat ervarene, en wat ik daaruit leerde, heb ik later of parallel hieraan weer teruggebracht in mijn cursussen. Ik groeide en mijn vrienden en cursisten groeiden met me mee. Ik kon niet anders dan delen wat ik leerde.

De basis van al wat ik heb geleerd was mijn zoektocht naar waarheid. Ik kon als puber en jongvolwassene diep in me voelen dat God (of het Universum als dat beter bij je past) rechtvaardig is, ook al leek het leven me vaak het tegenovergestelde te laten zien. Er was gewoon een diep oervertrouwen in mij ondanks alles. Het kón gewoon niet anders zijn. Dat werd en is altijd voor mij de drive en het motief geweest om op zoek te blijven gaan naar antwoorden op alle vragen over het leven, vragen  waar ik voortdurend mee leefde. Ik zocht naar bevestiging dat het leven op Aarde echt zin heeft. Zonder het bestaan van rechtvaardigheid was dat niet mogelijk volgens mij. Steeds kwamen er nieuwe vragen over het leven in mij op en ik zocht naar waarheid. 

Het mooie van vragen stellen is dat het leven je altijd de antwoorden aandraagt in wat je op je pad tegenkomt en waar je je mee uiteenzet. De Gids van Padwerk zegt: ‘In de mate waarin je de waarheid werkelijk wilt weten in die mate krijg je de waarheid ook te zien’. Hoe waar bleek dat.

Deze ervaring was lang niet altijd gemakkelijk. Vaak wilde ik niet echt het antwoord weten, was ik bang voor wat ik in mij zou ontdekken. Maar altijd kwam er dan het moment dat ik wel degelijk de diepere waarheid wilde zien en loste zich de weerstand en angst op en kwam er altijd iets moois in mij naar boven onder wat ik dacht dat lelijk was.

En langzaam leerde ik de waarheid kennen over mijn oervertrouwen dat rechtvaardigheid bestaat. 

Ik leerde ook zien en ervaren dat niets in mij of de ander veroordeeld hoeft te worden. Alles, inclusief het onvolmaakte, maakt onderdeel uit van mijn (en ieders) zoektocht naar Liefde. Waarheid en Liefde zijn één; waar Liefde is daar is ook Waarheid, en waar Waarheid is daar is Liefde. 

Je hoeft niet volmaakt te zijn om dit te kunnen ervaren. Het vraagt wel moed om waarheid echt te willen zien. Om de aspecten in je, die nog in dualiteit leven, te leren accepteren en als je leermeesters op je pad te leren zien en omarmen i.p.v. hen af te wijzen of te ontkennen. Gaandeweg leer je je ervoor open te stellen en groeit je vertrouwen evenredig.

Ik heb in de loop van de jaren veel kennis opgedaan in diverse spirituele richtingen, maar kennis alleen is niet genoeg. Het is wel een basis om de opgedane ervaringen te kunnen plaatsen in de context van het geheel. Je moet kunnen begrijpen wat je ervaart. Maar zonder ervaring wordt het nooit deel van jou, van wie je bent. Kennis en ervaring moeten daarom samen opgaan. De Scheppingskracht volgt geheel objectief de wetten van het universum. Ik leerde deze kennen en zien hoe ik deze in gang bracht en wat de gevolgen daarvan waren in mijn leven. 

Door dit alles kon ik ook begrijpen wat ik doorkreeg toen ik de Levensster ontving waarin alles in eenheid samenkomt en nu ook voor jou beschikbaar is: Kennis en de mogelijkheid om te ervaren waardoor je groeit in jouw bewustwording en in het ZIJN van wie jij werkelijk bent.

Dit alles is er voor jou in de nieuwe Levensstercursus 2018/2019 in twee modules.

Heb je interesse voor één of beide modules? meld je dan aan.

Voor meer info hierover zie:  http://www.levensster.nl/bewust-zijn-bewust-creeren/

Je doet me een groot plezier om deze brief ook door te geven aan vrienden en kennissen of op je facebookpagina en/of andere kanalen waarover je beschikt. 

Ik deel mijn boodschap graag met velen. Hartelijk dank hiervoor.

Mocht je de Levensbrief en padcitaten niet meer willen ontvangen, stuur deze mail dan s.v.p. naar mij retour. Ik haal dan je naam van de verzendlijst.

Lieve groet,

Lucie

 

Levensbrief 28 augustus 2018

Lieve mensen,

Hoe kan het leven toch zo anders lopen dan we ons hadden voorgesteld. Ik bijv. had gedacht deze zomer te schrijven; een voornemen. Maar in plaats daarvan heb ik de hele zomer begeleidingswerk gedaan. Aan de ene kant kwam dit werk op mijn pad op een manier die ik me beslist niet had kunnen voorstellen, aan de andere kant zie ik ook, terugkijkend in mijn dagboek, dat ik ‘dit’ op 31 mei j.l. al had neergezet. Ik ben er de Schepper van. Als je dingen in je leven neerzet omdat je daar naartoe wilt groeien, weet je nooit op welke manier zich dat zal gaan manifesteren, en het duurde dan ook even voor ik het herkende. Misschien ken jij dit ook?

Belangrijk bij alles is open te blijven voor de bedoeling van de huidige creatie, die zowel prachtige leerstukken voor mij in zich dragen alsook duidelijke uiterlijke voordelen. En daar kan ik dan intens van genieten. Ik merk dan eens te meer weer hoe mooi het leven is. Hoe precies het je brengt waar je zijn moet om te doen waar je voor bent gekomen. Er is een veelgebruikt gezegde: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja dat is zo kan ik ten volle zeggen en we hoeven alleen maar te volgen.

Makkelijker gezegd dan gedaan zul je denken. Dat weet ik maar al te goed. Vaak leggen we veel barrières op de weg, zien we beren op de weg, zijn we bang voor wat er zou kunnen komen (maar nooit komt) en belemmeren we onszelf, waardoor we onszelf veel pijn en frustratie brengen. Maar ja, als dat is wat je eerst nodig hebt om op het punt te kunnen komen dat je zegt: ‘En nu is het genoeg’ , dan is dat toch wat je kennelijk nodig had. En daar hoeven we geen enkel oordeel over te hebben. Het is ervaring en van elke ervaring kun je leren en helpt ons op onze zoektocht naar liefde. Mooi toch. Het is de liefde die we zoeken, ieder mens afzonderlijk. Liefde is de opdracht van de Aarde waar we allemaal voor hebben gekozen. Er zijn vele wegen naar liefde. Mooie en pijnlijke wegen. Het enige wat werkelijk telt is dat je je weg gaat.

Een hulpmiddel op deze weg, in het ervaren en begrijpen waarmee je bezig bent, hoe je jezelf belemmert, wat je aan het uitzoeken bent, hoe je jezelf kan bevrijden en de weg van de liefde kunt gaan, dat is de Levensster.

Individueel of in cursusverband kan de Levensster een wegwijzer voor je zijn, een hulpmiddel op je zoektocht naar Liefde.

De Levensster is een bewustwordings- en transformatie-instrument. Zij vertegenwoordigt de Eenheid in jezelf en laat je ervaren waar je jezelf belemmert en wat de boodschap hiervan is. Alles heeft zin in je leven. Er is niets wat je hoeft te veroordelen, alles mag er zijn en helpt je naar acceptatie en liefde voor je zelf en de ander.

In de vooraankondiging had ik aangegeven dat de cursus in de Levensster zou starten op 1 september. Door deze gehele onverwachte werkzame periode heb ik besloten om de cursussen een maand later te laten starten. Het onverwachte werk is nog niet helemaal voorbij en deze tijd geeft me ook meer ruimte om én even adem te halen in een korte pauze voor mezelf én om me goed voor te bereiden op het komende cursusjaar.

De komende cursus in de Levensster heeft als basisthema:

Je bewust worden van de werking van de universele wetten in je leven

De wetten van het leven werken volkomen objectief en oordeelloos en zijn daarom ook nooit en te nimmer een strafmaatregel. De enige die mij straft ben ik zelf en daarmee geef ik de ander toestemming om me na te volgen. De buitenwereld spiegelt wat in mij is. Zo binnen zo buiten.

De wetten laten alleen zien wat jijzelf in werking zet; met welke houding en intentie jij schept en hoe dat dan uitwerkt. Het maakt niet uit of jij je er bewust van bent of niet. Ze werken hetzelfde, zowel op bewust als op onbewust niveau. Daarom helpt het ons om aan de manifestatie van je leven te leren zien wat er onbewust in ons leeft zodat het naar het dagbewustzijn wordt gebracht. Alleen wat bewust is kun je veranderen.

Dit is wat je in de Levensster kunt gaan ervaren: hoe je vanuit je onbewuste je leven schiep en hoe je dat bewust kunt gaan doen.

Het maakt een heel groot verschil tussen hoe je je voelt wanneer je het idee hebt dat alles je zomaar overkomt of wanneer je hebt leren zien hoe je je leven zelf hebt geschapen en wat je met je ervaringen wilde leren. In het laatste geval ben je geen slachtoffer meer en leer je je afhankelijkheid te laten gaan. Je leert een bewuste Schepper van je leven te worden. Je leert bewust te ZIJN. Je leert de zinvolheid van al je levenservaringen kennen en dat niets afgewezen hoeft te worden.

Data: de data van de eerste module van deze cursus zijn aangepast aan de nieuwe startdatum:

22 september, 13 oktober, 3 november, 1 december 2018 en 5 januari 2019.

Data tweede module blijven dezelfde:

26 januari, 23 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei 2019.

Tijd: 10.00-17.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur. We beginnen om 10.15 uur.

Kosten:  € 400,-* voor een module van vijf zaterdagen. Deelname aan één enkele dag is ook mogelijk:  € 90,–* p. dag, incl. koffie, thee, koek en soep. Breng voor aanvulling van de lunch zelf een boterham mee.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden bij lucievanmol@live.nl  of tel. 0522-240671. Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. Na je aanmelding worden de inspiratielezingen je toegestuurd vooraf aan de cursusdagen.

Meer info zie :  Jaartraining Levensster

Padwerklezingengroep

Ook de Padwerklezingengroep start later dan gepland.

De padwerklezingengroep is een scholingsweg in je dagelijkse leven. Het helpt je dagelijkse ervaringen in het juiste perspectief te zetten en je te leren van al je ervaringen – hoe al je dagelijkse ervaringen, groot en klein, jou helpen op je zoektocht naar liefde.

We gebruiken padlezingen als inspiratiemateriaal waarmee je thuis aan het werk kunt gaan. Op de avonden delen we elkaars ervaringen en doen we oefeningen om een diepere verbinding en integratie te krijgen met de opgedane kennis en je ervaringen.

Samen met de cursisten gaan we ook experimenteren met de frequentie van de avonden. Tot nu was de frequentie tweewekelijks. In overleg kan dat misschien driewekelijks worden.

Startavond is 2 oktober.

Kosten: € 25,-* per avond, af te rekenen in blokken van 10 avonden. Kom je voor het eerst dan begin je met een kennismakingsblok van 5 avonden. Je verbind je met het totale blok. Daarna kies je voor vervolg of stoppen.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden per e-mail lucievanmol@live.nl of tel. 0522-240671. Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. Na je aanmelding worden de inspiratielezingen je toegestuurd vooraf aan de cursusdagen.

Meer info zie: Padwerklezingen-procesgroep

*Mochten je financiën een belemmering voor je zijn, neem dan contact met me op.

Onder deze brief vind je het padcitaat van deze week.

Mocht je de Levensbrief en padcitaten niet meer willen ontvangen, stuur deze mail dan ajb naar mij retour. Ik haal je naam dan van de verzendlijst.

Lieve groet,

Lucie

—-

Levensbrief week 2 – 2018

Lieve mensen,

Mijn leven staat momenteel in het teken van me voorbereiden voor de Beurs Bewust en Duurzaam Leven hier in Meppel.

Spannend voor mij. Ik ben nu niet bepaald iemand die drukke mensenmenigten opzoekt en nu ga ik er midden in staan. Gelukkig heb ik nu ook een bescherming in de vorm van de Bodyshield van Wibronic; een van de apparaten die ik net voor kerst heb aangeschaft. En ik kan je vertellen dat ik het verschil al goed kan voelen. Er moet nog veel gebeuren, mijn lichaam is echt niet ineens helemaal gesterkt en beter, dat heeft nog tijd nodig, maar er is er al duidelijk verbetering. Ik heb veel meer energie, ben weer actiever en slaap veel dieper. Kan zelfs weer spirituele literatuur lezen – dat had ik nog niet verteld maar dat was het laatste halfjaar ook al niet meer aan de orde. En dat is helemaal niets voor mij.

Een goed begin dus nu. 

Ik ga op de Beurs mijn nieuwe cursussen aanbieden (zie Levensbrief week 1) en daarbij ontvangt de bezoeker een Beurskorting van € 20,–, te besteden bij een van deze cursussen voorjaar 2018 of als korting op de normale sessieprijs, geldig t/m mei 2018.

Kom daarom naar de Beurs en maak gebruik van deze korting. Breng vooral ook je vriendin of vriend mee. De locatie van de beurs is bij Stad&Esch, op het onderwijspark Ezinge in Meppel, Ezingerweg 52.

Daarnaast bied ik ook een gratig behandeling aan met de Spin-Inverter van Wibronic. Ik wil mensen graag bewust maken dat je je echt wel beter kunt voelen in deze wereld van draadloze technologie die zoveel meer straling aantrekt dan voordien al het geval was. En het wordt alleen maar erger. Er is ook niet aan te ontkomen. Denk aan de WIFI in je eigen huis en dat van je buren, op je werk of op school, de DECT-telefoon, je tablet, laptop, draadloze geluidsboxen, de magnetron, GSM-masten, beveiligingspoortjes in winkels, elektrische en hybride auto’s, etc. etc. 

En we kunnen of willen ook niet meer zonder al deze handige apparaten. Dat is ook niet meer terug te draaien.

De hooggevoelige mens fungeert al tijden lang als de wake-up-caller dat straling onze gezondheid kan aantasten. Zij zijn de eersten die aan de bel trekken dat al die straling fysiek zeer belastend is en dat het leiden kan tot spin-inversie. De laatste dertig jaar is het aantal mensen dat leidt aan spin-inversie schrikbarend gestegen. Met alle gevolgen van dien op de gezondheid waar je niet blij van wordt. Er wordt helaas nog al te vaak gedaan alsof het tussen de oren zit. Toch is het goed ervan op de hoogte te zijn. Vandaag of morgen kom je iemand tegen, misschien jijzelf wel, die dezelfde symptomen vertoont en dan kan er bij jou een belletje gaan rinkelen en weet je – er is wel iets aan te doen.

Ken je iemand die de ziekte van Lyme heeft of ME of Fybromyalgie? Die maar niet beter wordt welke behandeling hij of zij ook probeert? Hoogstwaarschijnlijk heeft deze persoon dan spin-inversie. Zij zijn zeer gebaat bij de Spin-Inverter. Vooral degene met de ziekte van Lyme, die als gevolg van deze ziekte een zeer broze aura heeft gekregen en overgevoelig is geworden voor straling. Er is nog zoveel wat we niet weten.

Iedereen is aan straling onderhevig maar niet iedereen zal daar direct een spin-inversie van krijgen. Dat gebeurt pas als je ’emmertje’ vol is. Dit is heel kort door de bocht beschreven maar hier komt het wel op neer. Wat de Spin-Inverter doet waarmee ik op de Beurs sta, is dit emmertje weer leeg of leger maken waardoor de elektronen in ons lichaam weer de goede kant in gaan draaien.

Ik doe dit niet geheel onzelfzuchtig. Daar kom ik eerlijk voor uit. Mochten mensen later een van de beschermingsapparaten van Wibronic, de Homeshield, Bodyshield of Harmonizer voor hun huis, mobiel, tablet en/of laptop, aanschaffen dan ontvang ik daar 10% over, een mooie aflossing van mijn lening waarmee ik alles heb aangeschaft. Referentiecode: Levensster.

Als ik er echter zelf niet zo enthousiast over was zou ik er echt niet mee op de Beurs gaan staan. 

Ik hoop je op de Beurs te mogen zien. Andere deelnemende bedrijven op de beurs kun je vinden onder: https://bewustmeppel.nl/deelnemers-beurs-2018

Hieronder vind je het Padwerkcitaat van deze week.

Stuur deze brief ajb door aan vrienden. Misschien kennen zij iemand die maar niet beter kan worden, welke behandeling ze ook krijgt.

Lieve groet,

Lucie

Levensbrief week 1 – 2018

Lieve mensen,

Het nieuwe jaar is op een geweldige manier ingezet. Ik hoop voor jou ook. Met mijn vriendin vierde ik oud en nieuw met behulp van het transformatiespel. Voor mij met de vraag: wat dien ik achter te laten van het oude jaar om in het nieuwe jaar gezondheid en vervulling te creëren? Het was zo herkenbaar en tegelijk verrassend helder en bemoedigend. Een schildering met mijn innerlijk kind bracht nog meer bewustzijn en heling op gang. Het was een geweldig begin van dit nieuwe jaar.

Vooral na de afgelopen tijd waarin ik even een stevige dip heb gehad vanwege mijn verslechterde gezondheid. Inmiddels heb ik weer volop vertrouwen in de toekomst gekregen en nu ook weer in het zelfherstellend vermogen van mijn lichaam. Dit laatste vooral dankzij de spin-inverter die ik net voor kerstmis kreeg. Hoe mooi passen de dingen in elkaar als je open staat voor wat je werkelijk nodig hebt. Alles leek ineens samen te werken om mij van alle kanten te helpen het mij mogelijk te maken. Zo is deze spin-inverter ook op mijn pad gekomen en kan ik weer positief en met vertrouwen verder gaan. Ik voel me heel dankbaar voor al deze spontane hulp.

Bij mij was o.a. spininversie geconstateerd en dat verklaarde waarom geen behandeling aansloeg voor de ziekte van Lyme die weer helemaal terug was gekomen. Wat ben ik blij dat er mensen zijn die deze nieuwe apparatuur hebben ontwikkeld. De straling waaraan we blootgesteld zijn, wordt almaar sterker. De oude methodes waar ik gebruik van maakte, zoals de mineralen en de piramide die ik heb, werken niet meer, niet tegen deze hoge stralingsbelasting van dit moment, en het wordt  steeds erger. Ze geven nog altijd een mooie energie in huis maar konden niet voorkomen dat ik spininversie kreeg en konden de spininversie ook niet oplossen. Wil je meer weten over spininversie klik dan op deze link: Wat is spininversie? 

Ik ga op 13 januari met de spin-inverter op de Bewust Meppel Beurs staan en bied daar mensen gelegenheid om hun ’emmertje met straling’ leeg te maken. Voor iedereen een goede zaak maar vooral voor mensen die hooggevoelig zijn, of ziek en bij wie medische of alternatieve behandeling niet aanslaat.

Dit aanbod geldt ook voor jou. Breng een vriend of vriendin mee naar de Beurs en maak gratis gebruik van mijn spininverter. Het duurt 12 minuten. Meer info over de Beurs: Bewust en Duurzaam Leven

Natuurlijk ga ik ook met mijn nieuwe cursusaanbod op de Beurs staan.

Zowel de Levensstercursus als de doorlopende Padlezingengroep starten dan weer tot aan de zomervakantie: 

Korte cursus Bewust leren CREËREN en Bewust leren ZIJN in de Levensster:

Begin februari start bij voldoende deelname een nieuwe cursus van vijf Levenssterdagen. Bij uitstek een gelegenheid jezelf te leren kennen als de Schepper van je leven. 

  • In de Levensster begin je precies daar waar jij je schepperskracht blokkeert en waar je leeft vanuit angst voor tekort in plaats vanuit je overvloed. Je gaat zien hoe je dat doet en wanneer en waarom je daarmee bent begonnen. Eenmaal bewust kun je het oude patroon gaan loslaten en je leven anders gaan scheppen vanuit liefde en overvloed. 
  • Verder leer je stap voor stap de wetmatigheden van het leven kennen waardoor je een helderder zicht krijgt op je eigen leven en hoe het creatieproces werkzaam is.
  • Je leert jezelf lief te hebben door je Schaduw als je leermeester te herkennen en te omarmen.

De data van deze cursus zijn: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2018.

Tijdstip 10.00-17.00 uur

Kosten totaal € 400,00. Of, wanneer je niet de gehele cursus maar voor een enkele dag wilt meedoen € 90,00. Inclusief koffie, thee, koek, en soep of iets hartigs tijdens de lunch. Breng zelf een boterham mee.

Wil je samenwerken met de Engelen van de Levensster? Meld je dan aan. Deelname is beperkt, wanneer je belangstelling hebt laat dat dan tijdig weten.

Kom je van ver dan is er de mogelijkheid om reeds de avond vooraf te komen en gebruik te maken van mijn gastenkamer of bij de buurman. Extra kosten voor overnachting, ontbijt en lunch € 20,00.

 

Je dagelijks leven als Bewustwordingsweg in de doorlopende Padlezingengroep:

De Padlezingengroep start dinsdagavond 13 februari. Volgende data zijn: 27 febr. 13 en 27 maart 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni.

Tijdstip 19.00-22.00 uur.

Kosten 10 avonden: € 250,00. 

Wanneer je niet eerder deelgenomen hebt aan de doorlopende Padlezingengroep, kun je je desgewenst aanmelden voor een kennismakingsblok van vijf aaneengesloten avonden.

Kosten € 125,00.

Deze avonden staan in het teken van bewustzijnsontwikkeling. 

Werkwijze:

We maken gebruik van de Padlezingen als inspiratiebron en huiswerkvoorbereiding. 

Tijdens de avond delen we de ervaringen die je hebben geraakt, uit je dagelijks leven en/of naar aanleiding van de Padlezing. 

We maken gebruik van oefeningen, meditatie en/of kleine opstellingen om je te helpen je ervaringen ten volle te benutten om van te leren. Alles in je leven is bruikbaar werkmateriaal. De ervaringen van je dagelijks leven staan daarom centraal en de Padlezingen zijn een stimulans om bewuster in je leven te staan en je diepere lagen van bewustzijn en weten te doen ontwaken.

 

Mocht je belangstelling hebben voor bovenstaande cursussen meld je dan aan bij centrum@levensster.nl of telefonisch: 0522-240671.

Heb je nog vragen bel me dan gerust.

Levensbrief week 46 2017

Lieve mensen,

Denk niet….

Hoe lang je ook bezig bent met je zelfontwikkeling, denk niet dat het dan genoeg is. Denk niet dat je het maar een paar jaren hoeft te doen en dat dan alles in je leven goed gaat zoals jij dat wilt. Denk niet dat als je een en ander hebt uitgezocht en echt hebt gevoeld hoe je energie weer gaat stromen en jij je geweldig voelt in deze nieuwe fase, dat dan alles klaar is. 

Een illusie die men in het begin van het pad naar zelfontwikkeling nog vaak heeft. (Ik maakte mij daar in mijn ongeduld ook schuldig aan). En vanuit die illusie, en/of je eigen ongeduld, volgt dan ook altijd desillusie en teleurstelling en vaak zelfveroordeling met alle boosheid, verdriet en pijn die je dat weer onnodig oplevert.

Zelfontwikkeling houdt nooit op en dat is maar goed ook. De mens is zo’n complex wezen en dat wil op alle niveaus door zuivering heen net zolang tot je het leven vanuit Eenheid kunt beschouwen en je je alleen nog laat leiden door Liefde. 

Verwacht dit resultaat niet na een paar jaren werk met jezelf. Nee dit is waarmee je je hele leven mag bezighouden.

Het is geweldig om weer nieuwe belemmeringen, ook op de diepere niveaus, te kunnen opruimen. Ik ben net door zo’n fase heengegaan van het loslaten van een innerlijke omkering met betrekking tot het mannelijke en vrouwelijke in mezelf, die ik tot nu toe in deze vorm niet had gezien. Het resultaat daarvan is dat het schrijven van mijn boek nu zoveel eenvoudiger is geworden. Het werkt door in alles wat je doet. 

Daarom is het zo belangrijk om door te gaan met zelfontwikkeling. Wakker te blijven op je zielenroep en te vragen naar welke waarheid gezien wil worden.

Datgene wat gezien wil worden wat nog niet gezien werd, komt vanzelf op je pad en in je levenservaringen tot uitdrukking. Je hoeft het alleen maar te willen zien. Loopt iets niet lekker, heb je problemen, irritaties of weerstanden op je werk of je relaties? – zeker weten dat er iets in jezelf weerspiegeld wordt in deze uiterlijke ervaringen. Dan is het tijd om naar binnen te gaan. En wanneer je werkelijk wilt zien, zul je het gaan zien al dan niet met behulp van een begeleider.

Prachtig toch hoe het leven het je stapje voor stapje aanreikt. Ik geniet er elke keer weer van te zien hoe mooi het leven in elkaar steekt.

Daarom …..volg je zielenroep, die is altijd in overeenstemming met je innerlijke Goddelijke wil.

Hieronder het padwerkcitaat van deze week.

Wanneer je de levensbrief en citaten niet meer wilt ontvangen, stuur deze mail dan ajb naar mij terug. Ik haal dan je naam van de verzendlijst.

Lieve groet,

Lucie

Padwerkcitaat week 46:

De twee factoren – onderwaarderen van jezelf en verkeerd interpreteren van de werkelijkheid – die natuurlijk samenhangen, roepen de barrières en het ogenschijnlijke gevaar van liefhebben op. Deze twee factoren maken het mensenhart zo verlegen en gesloten. De grote voorzichtigheid om lief te hebben, schept teruggetrokkenheid en isolatie.

Lees hierover meer in Padlezing 133: Liefde geen gebod, maar spontane zielsbeweging

—-

Levensbrief van week 37:

Lieve mensen,

Ik wil het aanbod van mijn cursussen, met wat aanvullende informatie, graag herhalen met het vriendelijke verzoek deze door te sturen naar je vrienden en kennissen van wie je vermoed dat deze hiervoor belangstelling zouden kunnen hebben. Hartelijk dank hiervoor.

Voor al mijn cursussen geldt dat deze over zelfontwikkeling gaan, het leren volgen van je levenstaak of zielenroep; – jezelf leren kennen en liefhebben.

En of je nu problemen hebt of niet, depressief, verslaafd, een burn-out hebt, onzeker, eenzaam, slecht of je minderwaardig voelt, of wat voor andere persoonlijke issues of crisis dan ook, in dit werk is dit niet het uiteindelijke doel maar het komt onderweg wel allemaal aan de orde. Het wordt wel gebruikt als je werkmateriaal wetende dat alles zin heeft en jou helpt je leven beter te verstaan.

Het uiteindelijke doel is het je verbinden met je Goddelijke Bron en de weg daarnaar toe vrij te maken van belemmeringen en obstakels. ‘Padwerk’ is een geweldige manier van werken hiervoor.

Ik gebruik, naast individuele sessies en – intensives, in de aangeboden cursussen verschillende manieren om met de Padwerklezingen te werken:

De Padwerklezingengroep:

Om de 2 weken op dinsdagavond, beginnend 24 oktober na afloop van de meditatiecursus

Waarom zou je deelnemer willen zijn in een doorlopende padwerklezingengroep?

Wanneer je het padwerken als een manier van leven in je dagelijks leven wilt integreren en jij je zelfontwikkeling serieus een kans wilt geven .

De 2-wekelijkse Padlezingengroep geeft je een voortdurende stimulans op je pad naar groei, naar zelfkennis, naar zelfacceptatie en het leren loslaten van belemmeringen om jezelf (en anderen) lief te hebben. Door de 2-wekelijkse bijeenkomsten word je er steeds aan herinnerd de vele uitdagingen en ook tegenslagen of beproevingen die je in je leven tegenkomt te gaan leren zien en ervaren als kansen om aan te groeien.

Tijd: Iedere oneven dinsdagavond van 19.30-22.00. Bij 4 en > 4 deelnemers vanaf 19.00 uur.

Wil je met de nieuwe Padwerklezingengroep beginnen, dan raad ik je aan eerst de korte meditatiecursus te doen als basis en als kennismakingsblok.

Padwerk in de Levensster:

Op zaterdagen van 10.00-17.00 1x p. 4 weken beginnend 23 september

Waarom zou je deelnemer willen zijn in de opstellingen in de Levensster?

Dit is weer een totaal andere werkvorm. De Levensster is als het ware een spiegel van de grote complexiteit waaruit je innerlijke wereld bestaat. Je leert deze complexiteit stapje voor stapje ervaren elke keer wanneer je een nieuwe opstelling aangaat, als representant en/of als opstellingvrager.

Je stapt letterlijk een ervaringsveld in en intuïtief precies daar waar jij je werkpunt hebt – waar jij je overvloed vastgezet hebt.

Het werk in de Levensster is een intensief leertraject naar zelfkennis; confronterend, helder, logisch en met humor leer je jezelf accepteren precies zoals je bent. Je leert je leven verstaan in alle oprechtheid en je leert op den duur bewust je leven te creëren vanuit je hart.

Wanneer: 1 x per 4 weken op zaterdagen van 10-17.00 uur

Start bij minimaal drie deelnemers.

Ev. aangevuld

met de  zondag erna van 9.30-16.00 uur voor verdere verdieping, begrip en integratie van de opgedane ervaring met een theoretische onderbouwing van de universele wetten van het leven. Op basis van deze wetten is de Levensster gebouwd. Je leert de Levensster zelf kennen als instrument dat je kan dienen als dagelijkse richtingaanwijzer.

Dit Intensieve traject Padwerk in de Levensster van steeds twee dagen vormt een volledige scholingsweg, ervaring/beleving en theorie. Start bij minimaal twee deelnemers. Vooral ook handig voor mensen die verder weg wonen en voor wie sessies of Padwerklezingengroep niet haalbaar zijn vanwege de afstand en die toch diepgaand met zelfontwikkeling bezig willen zijn.

Korte meditatiecursus

Op vijf achtereenvolgende dinsdagavonden 19.30-21.30 uur beginnend 19 september.

Met deze reeds aangekondigde meditatiecursus leg je een stevige basis onder alle werk met je zelf.

Welke andere cursus op het gebied van zelfontwikkeling je ook wilt volgen, de beheersing en toepassing van deze techniek zal je altijd daarbij dienen, doorheen je hele verdere leven.

Doel van deze cursus:

Je hoofd vrij leren maken van 1001 gedachten

  • Heb je vaak last van voortdurend malende gedachten?
  • Van een hoofd dat altijd druk is.
  • Word je doodmoe van dat voortdurend volle hoofd?

Dan kan deze meditatiecursus zeker een weg hieruit voor je betekenen.

In drie à vijf avonden leer je een methode om je gedachten te observeren en je hoofd tot rust te brengen zonder welke gedachte dan ook te onderdrukken. Al die onbewuste gedachten kosten je handenvol energie. In deze cursus leer je je achtergrondgedachten naar voren te brengen, onderscheid te maken welke zinvol zijn en welke gedachten het nodig hebben ze nader te bekijken en hoe je dat kunt doen opdat je meer kennis krijgt over jezelf en jezelf beter leert begrijpen.

Deze cursus is een geweldige basis voor een nieuwe Padlezingengroep maar kan ook afzonderlijk daarvan gevolgd worden.

Deze methode brengt je door de dag heen veel meer rust wanneer je die leert toepassen. Het kost je niet meer dan 2 x 5 minuten per dag.

Start 19 september

Duur: vijf achtereenvolgende dinsdagavonden 19.30-21.30 uur.

Kosten € 25,– per avond. Bij meer dan zes deelnemers € 15,– per avond.

Aanmelden info@levensster.nl  of tel. 0522-240671

16 september OPEN DAG:

Wil je vragen stellen over het bovenstaande of anderszins of wil je een ervaring opdoen of kennismaken, meld je dan aan voor de open dag. Tel.0522-240671 of email: centrum@levensster.nl

Er zijn tot nu geen aanmeldingen binnengekomen voor de Open Dag. Mocht je daar wel gebruik van willen maken raad ik je aan je wel aan te melden omdat zonder aanmeldingen de Open Dag niet doorgaat.
Meer informatie over bovenstaande cursussen kun je vinden:

Padwerklezingengroep zie: Padwerklezingen-procesgroep

Padwerk in de Levensster zie: Jaartraining Levensster of het Intensief Bewustwordingstraject

Meditatiecursus zie: Korte Meditatiecursus

Ben je geïnteresseerd in een van deze cursussen meld je dan per mail: centrum@levensster.nl of per tel. 0522-240671