Intensief Bewustwordingstraject Padwerk in de Levensster

  • Padwerken op een unieke wijze 
  • De onderlinge EENHEID van het LEVEN leren herkennen.
  • Je zielenroep leren verstaan.
  • Bewust Schepper van je Leven worden. 

Elke tweedaagse omvat zowel de Jaartraining op zaterdag met daarnaast op zondag een verdere verdieping ervan met behulp van de padwerklezingen en de wetmatigheden in de Levensster 

De titel zegt het al. Dit is een intensief traject van padwerken. Eenmaal per maand een tweedaagse werken met jezelf in de Levensster, waarbij je praktijk en theorie bij elkaar brengt tot een geheel. Het emotionele en het mentale wordt op een hoger niveau van begrip gebracht. Steeds meer zul je de onderlinge eenheid van het leven leren herkennen. De roep van je ziel wordt ‘hoorbaar’ en de wil van je Hoger Zelf herkenbaar.

Ook hier zijn de padwerklezingen inspiratiebron ter voorbereiding. Deze worden verder uitgewerkt en uitgediept aan de hand van en met behulp van de Levensster.

Deze manier van werken brengt je ervaringen in de Levensster aan de ene kant en de theorie van de padlezingen aan de andere kant bij elkaar in de bouw en werking van de Levensster en geeft je een nog verdere verdieping en inzicht. Het helpt je het begrip voor de padwerklezingen te vergroten en het ervarene verder te integreren.

De Levensster, waarin de wetten van het Leven tot uitdrukking worden gebracht in de verbanden tussen de verschillende niveaus van bewustzijn, wordt langzaam maar zeker een instrument dat jou in je dagelijks leven tot leid-ster kan worden.

In de Levensster word je je bewust van de Schepper in jou.

De Jaartraining is een onderdeel van dit traject en de Levenssterdagen vormen steeds de eerste dag van iedere tweedaagse.

 

Deze cursus begint                        .  Zie voor inspiratielezingen voor deze dagen op pagina Jaartraining

Data: 

Plaats: Veentien 34, Meppel.

Tijd: Zaterdag 10.00-17.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur. We beginnen om 10.15 uur. Op zondag beginnen we om 10.00 uur en eindigen tussen 16.00 en 17.00 uur.

Kosten:  € 1700,–* per jaar voor 10 keer twee dagen incl. koffie, thee, koek en soep tijdens de lunch. Exclusief maaltijden en overnachting.

Aanmelden en inschrijfformulier: Je kunt een inschrijfformulier en/of meer info opvragen bij centrum{at}levensster.nl of tel. 0522-240671. Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. 

* Wanneer financiën de enige belemmering is voor deelname is korting mogelijk. Bel/mail mij hierover gerust.

Naar boven