Leer bewust ZIJN en bewust CREËREN in de Levensster  2019/2020

De Levensster biedt een ervaringsgerichte werkmethode om ook het onbewuste in jezelf te leren kennen.

Thema van deze jaarcursus is: DE ROEP VAN JE ZIEL

Het bewustzijnsniveau van je ziel is het bewustzijnsniveau dat zowel communiceert op eenheidsniveau als op dualiteitsniveau en helpt je om Hemel en Aarde in jezelf te verbinden. In deze nieuwe jaarcursus ga je met jezelf communiceren op beide niveaus.

Je ziel weet precies wat je hier in dit leven komt doen en staat in directe relatie met je Hogere Zelf. Door oude patronen, aannames, verkeerde conclusies, verdediging of compensatiegedrag is je Hogere Zelf bedekt geraakt, waardoor je dit directe contact vanuit je persoonlijkheid vaak niet ervaart. Deze oude patronen veroorzaken nu hobbels en obstakels op je pad en geven je geen vervulling noch het gevoel van echt geluk. Ze hoeven echter niet afgewezen te worden, want zij hebben je ook een dienst bewezen in het verleden. Ze hebben je geholpen je identiteit op te bouwen. Met alle vermogens die je dankzij hen hebt ontwikkeld, ben je nu in staat om vanuit echtheid in je leven te staan in plaats vanuit compensatiegedrag.

In de Levensster ga je ervaren hoe je de aspecten in jezelf, die nog met compensatiegedrag op dualiteitsniveau werkzaam zijn, naar het eenheidsniveau gaat brengen, waardoor je weer in contact komt met je eigen Kern, je Goddelijke Bron in je hart.

Je ziel weet heel precies welk aspect in je nu gezien en gekend wil worden en naar Eenheid gebracht wil worden. Het leven draagt je precies aan waar je op dit moment aan toe bent om geheeld te worden.

Je dis-creëert het oude/onechte in je en her-creëert wie je echt Bent.

Wil jij de roep van je ziel gaan herkennen en je levensstroom volgen en meer EEN worden met wie je in essentie BENT? Meld je dan aan voor deze jaartraining.

In de nieuwe Levensster-jaarcursus 2019/2020  ga je de roep van je ziel verstaan en wat zij je wil laten weten.  

De Levensster helpt je direct te ervaren wat jouw belemmering en jouw aandachtsgebied is om de liefde voor jezelf en de overvloed in je leven toe te kunnen laten. 

De ervaringen in de Levensster brengen je dichter bij je authenticiteit. Ze geven je moed om te staan voor wie je bent. 
Deze ervaringen brengen je naar acceptatie van en liefde voor jezelf – een voorwaarde om anderen werkelijk te kunnen accepteren en liefhebben. 

Iedere cursusdag brengt je, vanuit weer een ander standpunt, licht op je leven en op jezelf. In de tijd tussen de verschillende cursusdagen ga je met de nieuwe inzichten oefenen en deze integreren. Zo help je je leven te herscheppen.

Je leert jezelf kennen als de Schepper van je eigen leven. 

Zaterdag 9 november is er weer een Levenssterdag. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen, voor een enkele dag of als instap voor de rest van de module/jaarcursus. 

Dagthema 9 novemberaktieve en passieve krachten.

Ik heb voor padlezing 29 gekozen als leidende lezing: Actieve en passieve krachten; Gods wil vinden. Zie: https://www.padwerk.nl/fileadmin/lezingen/lezingen_pdf/lezing-029.pdf
Ik heb intuïtief nog een lezing gekozen: nr. 37: Aanvaarding – de goede en de verkeerde manier – waardigheid in nederigheid. Deze lezing is facultatief. Zie: https://www.padwerk.nl/fileadmin/lezingen/lezingen_pdf/lezing-037.pdf
 
Beide lezingen gaan over het thema hoe jij je wil inzet en wat het scheppingsresultaat daarvan is. Dat gaan we ook onderzoeken in het opstellingenwerk in de Levensster.

 

De Levensster-jaarcursus 2019/2020 kun je in twee modules van 5 zaterdagen volgen. 
Eén module volgen kan ook.
Aanbieding: Wie direct inschrijft en betaalt voor de gehele jaarcursus, ontvangt een cursusdag gratis.
 
Data 1e module: zaterdag 12 oktober, 9 november, 7 december 2019, 4 januari en 1 februari 2020  
Data 2e module: zaterdag 29 februari, 28 maart, 9 mei en 6 juni en 4 juli 2020

 

Plaats: Veentien 34, Meppel

Tijd: 10.00-17.00 uur, kan soms wat later worden. Zorgvuldig afsluiten heeft prioriteit.

Kosten: Prijs voor één module van 5 zaterdagen: € 425,–*,  voor de gehele cursus: € 765,–* dit is incl. de gratis dag.  Wanneer je niet de hele cursus wilt volgen maar wel een enkele dag wilt deelnemen en een eigen opstelling met representanten wilt ervaren, dan kan dat ook mits daar ruimte voor is. Kosten hiervoor € 90,00. 
Prijs is inclusief koffie, thee, koek en soep. Breng ter aanvulling van de lunch zelf een boterham mee.

Aanmelden en inschrijfformulier: Je kunt een inschrijfformulier opvragen bij lucievanmol@live.nl of tel. 0522-240671. Inschrijving is definitief na ontvangst van (deel)betaling. Na je aanmelding worden de inspiratielezingen voor iedere Levenssterdag naar je toegestuurd.

* Bij minimum inkomen en geen of nauwelijks reserve is korting mogelijk. Mail/Bel mij gerust.

Meer lezen over de Levensster zie: Wat is de Levensster