Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Welkom bij de Levensster!

In mijn praktijk ontmoet ik mensen individueel, in paren of in kleine groepen.

De essentie van elke ontmoeting is: Wie ben jij werkelijk?

De tweede vraag doorheen mijn hele werk zou kunnen luiden: Wat is jouw Levenstaak? Wat heb jij op je genomen om hier op Aarde te ervaren en te leren?

Ben jij je bewust van wie je bent?

Ben jij je bewust van wat jij hier op Aarde komt doen?

Ben jij je bewust dat jij je eigen leven creëert en hoe je dat doet?

Ken je de hogere betekenis van de rollen van slachtoffer, dader en helper/redder? Wil je daar inzicht in verkrijgen?

Wil jij je dagelijks leven onder de loep nemen en leren zien hoe jij jezelf belemmert in je geluk?

Ben je klaar met je huidige creatie en wil je leren het anders te gaan doen? Meer geluk en vreugde creëren in je leven? Meer vervulling ook in jezelf?

Wil jij jezelf leren kennen als de Goddelijke manifestatie die Je Bent?

In mijn praktijk kan dat op verschillende manier in verschillende werkvormen. Zie daarvoor de verschillende pagina’s. 

 

Visie

Alles is goed zoals het is op dit moment, alles heeft zin.

Ik zie het leven op Aarde als een ervaringsveld. Een geweldig ervaringsveld waarin we stap voor stap de Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen leren leven. Ik geloof in de goedheid van het Universum met zijn rechtvaardige wetten – ook wanneer dat op een oppervlakkig en uiterlijk niveau totaal niet zichtbaar is en het tegenovergestelde het geval lijkt. Deze wetten leren herkennen in je eigen leven geeft je het handvat om meester over je leven te worden.

Het is mogelijk om jezelf tot de hoogst mogelijke vervulling te brengen waarin je je gelukkig voelt met jezelf en je leven. Daar hoef je niet volmaakt voor te zijn. Wel is een bewuste manier van leven nodig waarin je ware zelf geactiveerd wordt. Wat je daarvoor nodig hebt zijn moed, doorzettingsvermogen en het verlangen in waarheid te zijn. Je hebt alles al in je wat je nodig hebt om zo’n vervuld leven te kunnen leiden, het is er al, je bent er alleen ooit van weggegaan. Je kunt ervoor kiezen om de Bron van Liefde, Kracht en Wijsheid in jou weer terug te vinden.

Je komt precies daar waar je wilt zijn als je maar blijft volgen, als je maar het LEVEN blijft volgen….en niet de dood.

 

Levensster

Mijn praktijk heb ik vernoemd naar de Levensster waarin alles samenkomt wat ik heb mogen leren in mijn leven en waar ik voor sta. 

Mijn creatie van de 12-puntige Levensster ervaar ik als een geschenk uit het Engelenrijk dat mij alle jaren keer op keer antwoord gaf op mijn vele vele vragen naar waarheid. De wetten van het Universum, die de goedheid van het universum onderstrepen, worden erin tot uitdrukking gebracht. Ik ontving de Levensster om te ervaren en te helpen ervaren hoe we ons eigen leven scheppen. In de Levensster leer en ervaar je hoe, wanneer en waarom je het Proces van Scheppen in gang hebt gezet en wat je er van hebt geleerd. Wat onbewust was wordt in het licht van bewustzijn gebracht wanneer je daar aan toe bent.

Werkend in de ster ervaar je het onderliggende niveau van eenheid in de communicatie met elkaar en hoe je deze eenheid belemmert of bevordert. Je leert, als bewust Schepper, te kiezen voor de Liefde i.p.v. voor angst en schijnveiligheid. Dan creëer je een leven in vreugde, harmonie en in vrijheid i.p.v. gebonden te blijven aan oude patronen, overtuigingen en zelfveroordelingen.

Dit is waar mijn hart en bezieling naar uit gaan: doorgeven wat ik heb mogen ontvangen aan hen die daar open voor staan en mensen begeleiden in hun proces van Bewust leren ZIJN en Bewust leren CREËREN.

U kunt me uitnodigen voor een lezing en een eerste kennismakingsworkshop in het veld van de Levensster.

 
 
Spiritualiteit in het pedagogische veld m.b.v. de Levensster

Wat kan spiritualiteit betekenen voor de leraar en de kinderen in de klas?
Door zelfontwikkeling van leraren kunnen zij een vrije en spontane toegang vinden tot de kinderen in hun klas. Veel problemen met kinderen zijn terug te voeren op onwetendheid. De noodzaak naar zelfkennis is groter dan ooit nu we te maken hebben met steeds meer ‘nieuwetijdskinderen’ die hooggevoelig zijn en precies oppikken wat onbewust verborgen gehouden wordt. De wederzijdse beïnvloeding van kind en leraar doorzien en begrijpen, maakt de weg open naar wederzijds respect en een optimaal groei- en leerklimaat. Dat begint bij de weg naar zelfkennis door de leraar. Speciaal voor dit doel en specifiek gericht op het werkveld in het onderwijs, heb ik een traject opgebouwd.

 

Contactinformatie:

LEVENSSTER, Centrum voor Zelfontwikkeling, Bewust ZIJN en Bewust CREËREN.

Lucie van Mol, 

Veentien 34,

7943 GW Meppel

Email: info{at}levensster.nl
Vermeld in je email je tel.nr. wanneer je door mij gebeld wilt worden.