Creëer een Nieuwe Aarde door Bewustwording van wie je Werkelijk Bent – Mens ken jezelf.  

Wereldvrede en harmonie kunnen alleen ontstaan als steeds meer mensen een dergelijk pad van zelfkennis gaan volgen en hun diepste drijfveren en gevoelens leren begrijpen. uit padlezing 67

Mijn visie

Je komt precies daar waar je wilt zijn als je maar blijft volgen, als je maar het LEVEN blijft volgen….en niet de dood.

Ik zie het leven op Aarde als een ervaringsveld. Een geweldig ervaringsveld waarin we stap voor stap de Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen leren leven. Ik geloof in de goedheid van het Universum met zijn rechtvaardige wetten – ook wanneer dat op een oppervlakkig en uiterlijk niveau totaal niet zichtbaar is en het tegenovergestelde het geval lijkt. Deze wetten leren herkennen in je eigen leven geeft je het handvat om meester over je leven te worden zodat je het leven gaat volgen in plaats van de dood. 

Het Goede sluit niets uit, het Kwade sluit zichzelf uit waar het zich niet kan/wil verenigen met het Goede. Liefde sluit niets uit, de Liefde ‘sluit’ alles IN – zij omarmt alles.

Het is mogelijk om jezelf tot de hoogst mogelijke vervulling te brengen waarin je je gelukkig voelt met jezelf en je leven. Daar hoef je niet volmaakt voor te zijn. Wel is een bewuste manier van leven nodig waarin je Ware Zelf geactiveerd wordt. Wat je daarvoor nodig hebt zijn moed, doorzettingsvermogen en het verlangen in waarheid te zijn. Je hebt alles al in je wat je nodig hebt om zo’n vervuld leven te kunnen leiden, het is er al, je bent er alleen ooit van weggegaan door het te bedekken. Je kunt ervoor kiezen om voor liefde in je leven te staan en je verdedigingen en oude patronen los te laten die je vervreemden van je Ware Zelf en je wegvoeren van het volle leven.

Alles is goed zoals het is op dit moment, alles heeft zin. De zin en waarheid vinden van je ervaringen geeft levenskracht, hoop en vreugde.

Centrum Levensster

Centrum Levensster is een spiritueel cursuscentrum waarin ik mensen ontmoet, individueel, in paren of in kleine groepen.

De essentie van elke ontmoeting is: Wie ben jij werkelijk?

De tweede vraag doorheen mijn hele werk zou kunnen luiden: Wat is jouw Levenstaak? Wat heb jij op je genomen om hier op Aarde te ervaren en te leren?

Ben jij je bewust van wie je bent? Bewust van wat jij hier op Aarde komt doen?

Ben jij je bewust dat jij je eigen leven creëert en hoe je dat doet?

Ken je de hogere betekenis van de rollen van slachtoffer, dader en helper/redder? Wil je daar inzicht in verkrijgen?

Wil jij je dagelijks leven onder de loep nemen en leren zien hoe jij jezelf belemmert in je geluk?

Ben je klaar met je huidige creatie en wil je leren het anders te gaan doen? Meer geluk en vreugde creëren in je leven? Meer vervulling ook in jezelf?

Wil jij jezelf leren kennen en activeren als de Goddelijke manifestatie die Je Bent?

In Centrum Levensster kan dat in verschillende werkvormen:

  • in individuele sessies en in relatiesessies, zie pagina Sessies
  • opstellingen in de Levensster, individueel en in groepen, zie pagina’s onder Levensster
  • in de doorgaande padwerklezingen-procesgroep zie Padwerklezingen-procesgroep
  • in individuele en groeps-intensives zie pagina’s onder Intensives

Levensster

Het Centrum heb ik vernoemd naar de Levensster, een werkinstrument waarin alles samenkomt wat ik heb mogen leren in mijn leven en waar ik voor sta. 

Mijn creatie van de 12-puntige Levensster ervaar ik als een geschenk van de Engelen die mij alle jaren keer op keer antwoord gaven op mijn vragen naar waarheid. De wetten van het Universum, die de goedheid van het Universum onderstrepen, worden erin tot uitdrukking gebracht. Ik ontving de Levensster om te ervaren en te helpen ervaren hoe we ons eigen leven scheppen. In de Levensster leer en ervaar je hoe, wanneer en waarom je het Proces van Scheppen in gang hebt gezet en wat je er van hebt geleerd. Wat onbewust was, wordt in het licht van bewustzijn gebracht wanneer je daar aan toe bent.

Werkend in de Ster ervaar je het onderliggende niveau van eenheid in de communicatie met elkaar en hoe je deze eenheid belemmert of bevordert. Je leert, als bewust Schepper, te kiezen voor de Liefde i.p.v. voor angst en schijnveiligheid. Dan creëer je een leven in vreugde, harmonie en vrijheid i.p.v. gebonden te blijven aan oude patronen, overtuigingen en zelfveroordelingen.

Dit is waar mijn hart en bezieling naar uit gaan: doorgeven wat ik heb mogen ontvangen aan hen die daar open voor staan en mensen begeleiden in hun leerproces naar Bewust ZIJN en Bewust CREËREN.

U kunt me uitnodigen voor een lezing en een eerste kennismakingsworkshop in het krachtenveld van de Levensster. zie Contact

 

 

Naar boven